Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

2019.gada 4.jūlijā stājušies spēkā grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā

Izveidots : 05.07.2019.
2019.gada 4.jūlijā stājas spēkā grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kuru mērķis ir efektīvi piemērot un izpildīt nacionālās un starptautiskās sankcijas.

 

Likuma grozījumos precizēts subjektu loks, uz ko attiecas sankciju ievērošana un izpilde, t.sk. precizēti jautājumi par sankciju piemērošanu publisko iepirkumu jomā. Līdz ar grozījumiem ir skaidri noteikts, ka Latvijas valstij saistošās sankcijas ir jāievēro un jāizpilda visām personām Latvijā. Ikviena persona ir atbildīga par sankciju režīma ievērošanu un nedrīkst veikt darbības, kas pieļautu vai veicinātu sankciju režīma apiešanu vai izvairīšanos no to izpildes, piemēram, padarot pieejamus finanšu līdzekļus personai, pret kuru ir vērstas sankcijas.

Līdz ar to aicinām klientus pievērst uzmanību jaunajam normatīvajam regulējumam un pirms maksājumu rīkojuma iesniegšanas veikt maksājuma saņēmēja pārbaudi pret Latvijas Republiku saistošajiem sankciju sarakstiem, kas pieejami Ārlietu ministrijas mājas lapā https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/sankciju-saraksti.  

Informējam, ka, izpildot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma normas, Valsts kase, pildot savas ar normatīvajiem aktiem noteiktās funkcijas un uzdevumus, turpmāk klientam var lūgt skaidrojošu vai precizējošu informāciju saistībā ar maksājumu rīkojumu izpildi.