Pārlekt uz galveno saturu

Noderīgi

Budžetā veiktā maksājuma pārbaude

Izveidots : 22.03.2017. Atjaunots: 13.07.2021.

Valsts kase ir izveidojusi maksājuma datu pārbaudes formu, ar kuras palīdzību ir iespējams pārliecināties, vai maksātāja veiktais maksājums ir saņemts norādītajā valsts budžeta kontā Valsts kasē. Lai veiktu pārbaudi, ievadiet maksājuma rīkojumam piešķirto unikālo reģistrācijas numuru (apzīmēts ar maksājuma references numuru, darījuma reģistrācijas numuru, arhivāro numuru vai citu maksājumu pakalpojuma sniedzēja norādītu apzīmējumu). Maksājumu datu pārbaudi var veikt tikai tiem maksājumiem, kas veikti Latvijā reģistrētā maksājumu iestādē (kredītiestādē) pēdējo divu gadu laikā.

Latvijā reģistrēto maksājumu iestāžu maksājuma reģistrācijas numuru formāti, kas tiek piešķirti veiktajiem iekšzemes maksājumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 972 «Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu» noteikto kārtību ar 2012.gada 1.septembri ar bankas (tajā skaitā internetbankas, pasta u.c.) starpniecību veiktais maksājums ir atzīstams par saņemtu valsts budžetā, ja Valsts kase no bankas saņemto maksājamu ir darījusi pieejamu maksātāja norādītajā valsts budžeta kontā Valsts kasē. Ar 2012.gada 1.septembri maksātājam nav pienākums valsts budžeta maksājumus administrējošai institūcijai (izņemot tiesu iestādei un zvērinātam tiesu izpildītājam) kā samaksas apliecinājumu uzrādīt maksājuma dokumentu, kurā ir norādīts skaidri salasāms maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums, un to ir parakstījis maksātājs vai ar spiedogu un parakstu apliecinājis maksājumu pakalpojumu sniedzējs.

Budžetā veiktā maksājuma pārbaudes pakalpojuma lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Valsts kasi aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai.

Projekts realizēts Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētā projekta „Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana” Nr. 3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/CFLA/001 ietvaros.

Eiropas reģionālās attīstības fonda logoEiropas Savienības logo