Fiksētā likme:
Mainīgā likme: + 6 (sešu) vai 12 (divpadsmit) mēnešu EURIBOR

EURIBOR likmes pieejamas ECB mājas lapā

Procentu likmju noteikšanas kārtība no 13.08.2019. (MK 13.08.2019. Nr.362 VIII.sadaļa)