Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Ministrijas, centrālās iestādes un pašvaldības mēnesi ātrāk iesniedz Valsts kasē 2023. gada pārskatus

Izveidots : 05.04.2024.
Trešdien, 2024. gada 3. aprīlī, ministrijas, centrālās iestādes un pašvaldības atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību grozījumiem mēnesi ātrāk kā citus gadus sagatavojušas un Valsts kasē iesniegušas 2023. gada pārskatus.

 

Ieguldīts būtisks budžeta iestāžu grāmatvežu darbs procesu plānošanā un gada pārskata sagatavošanā, kas savlaicīgi nodrošina 2025. gada budžeta plānošanas ciklu ar lēmumu pieņemšanai svarīgu un visaptverošu informāciju par budžeta izpildi, valsts aktīviem un saistībām iepriekšējā periodā.

Iesniegtie pārskati kopā ar Valsts kontroles vai zvērinātu revidentu atzinumiem ir pieejami Valsts kases tīmekļa vietnē.  

Valsts kase līdz 31. maijam konsolidēs iesniegtos pārskatus un sagatavos Latvijas Republikas konsolidēto 2023. gada pārskatu, lai tīmekļa vietnē publiskotu tā neauditēto versiju. Savukārt Valsts kontroles revīzijas atzinums par konsolidēto pārskatu tiks sniegts līdz 1. augustam, un auditēts Latvijas Republikas konsolidētais 2023. gada pārskats tiks publiskots Valsts kases tīmekļa vietnē pēc izskatīšanas Ministru kabineta sēdē šā gada septembrī.

Likums par budžetu un finanšu vadību nosaka valsts budžeta un pašvaldību budžetu izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību un atbildību budžeta procesā. Finanšu vadība šā likuma nozīmē attiecas uz valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem.