Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Konti

Izveidots : 26.06.2017. Atjaunots: 12.10.2021.

Valsts kase kontus atver:

  • Privātpersonām - biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām, komercsabiedrībām un citām privāto tiesību juridiskajām personām valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai.

  • Publiskām personām - valsts budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām, budžeta nefinansētām iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm.

  • Konti nodokļu un nodevu samaksai - valsts budžeta ieņēmumu konti nodokļu, nodevu, naudas sodu un citu nenodokļu ieņēmumu samaksai.

  • Zvērinātiem tiesu izpildītājiem - depozīta konti, kuros tiek glabāti no parādniekiem piedzītie naudas līdzekļi un citas summas, kas pienākas ieinteresētajām personām.