Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Valsts parāda un naudas līdzekļu vadības stratēģija

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 21.05.2024.

Likums par budžetu un finanšu vadību nosaka, ka finanšu ministrs valsts vārdā var ņemt aizņēmumus ikgadējā valsts budžeta likumā atļautajos apmēros un valsts budžeta finansiālā deficīta finansēšanai, valsts parāda refinansēšanai un mērķiem, kas noteikti valsts budžeta likumā.

Finanšu ministrs naudas vadības ietvaros var ieguldīt Valsts kases budžeta esošos uz laiku brīvos naudas līdzekļus fiksēta ienākuma vērtspapīru vai noguldījumu veidā, kā arī citos aktīvos, likvidēt šādus ieguldījumus, lai nodrošinātu valsts budžeta izpildi un izmantot atvasinātos finanšu instrumentus.

Valsts aizņēmumu un naudas līdzekļu vadība atbilstoši finanšu ministra pilnvarojumam kārto Valsts kase, nodrošinot valsts parāda, uz laiku brīvos naudas līdzekļus likviditātes vadības nodrošināšanu saskaņā ar finanšu ministra apstiprināto Valsts parāda un naudas līdzekļu vadības stratēģiju.

Uzzini vairāk par valsts parādu sadaļā - Kas ir valsts parāds?