Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Valsts kases budžeta izlietojums

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 25.05.2020.

Valsts kases budžeta izlietojums 2013. gadā

  Finansējuma apjoms
Nosaukums (EKK kods) 2013.gada budžets tūkst.Ls
Atalgojums [ii] (EKK1100) 2173
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas [iii] (EKK1200) 634
Komandējumi [iv] (EKK2100) 45
Sakaru pakalpojumi [v] (EKK2210) 181
Remontdarbi un uzturēšana [vi] (EKK2240) 228
Telpu īre / noma [vii] (EKK2261) 130
Maksa Ls par 1 m2 , ja telpas tiek nomātas 2,54
Auto noma / iegāde [viii] (EKK2262+EKK5231) 5
Degviela (EKK2322) 6
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai [ix] (EKK2231) 0,6
   

 

Valsts kases budžeta izlietojums 2014.gadā

  Finansējuma apjoms
Nosaukums (EKK kods) 2014.gada budžets tūkst.EUR
Atalgojums [ii] (EKK1100) 3464
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas [iii] (EKK1200) 1118
Komandējumi [iv] (EKK2100) 55
Sakaru pakalpojumi [v] (EKK2210) 256
Remontdarbi un uzturēšana [vi] (EKK2240) 371
Telpu īre / noma [vii] (EKK2261) 183
Maksa Ls par 1 m2 , ja telpas tiek nomātas 3,61
Auto noma / iegāde [viii] (EKK2262+EKK5231) 16
Degviela (EKK2322) 9
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai [ix] (EKK2231) 1

 

Valsts kases budžeta izlietojums 2015. gadā

  Finansējuma apjoms
Nosaukums (EKK kods) 2015.gada budžets tūkst.EUR
Atalgojums [ii] (EKK1100) 3571
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas [iii] (EKK1200) 1160
Komandējumi [iv] (EKK2100) 59
Sakaru pakalpojumi [v] (EKK2210) 314
Remontdarbi un uzturēšana [vi] (EKK2240) 189
Telpu īre / noma [vii] (EKK2261) 182
Maksa EUR par 1 m2 , ja telpas tiek nomātas 3,61
Auto noma / iegāde [viii] (EKK2262+EKK5231) 11
Degviela (EKK2322) 3
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai [ix] (EKK2231) 2

 

Valsts kases budžeta izlietojums 2016. gadā

  Finansējuma apjoms
Nosaukums (EKK kods) 2016.gada budžets tūkst.EUR
Atalgojums [ii] (EKK1100) 3876
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas [iii] (EKK1200) 1146
Komandējumi [iv] (EKK2100) 78
Sakaru pakalpojumi [v] (EKK2210) 279
Remontdarbi un uzturēšana [vi] (EKK2240) 159
Telpu īre / noma [vii] (EKK2261) 182
Maksa EUR par 1 m2 , ja telpas tiek nomātas 3,61
Auto noma / iegāde [viii] (EKK2262+EKK5231) 11
Degviela (EKK2322) 3
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai [ix] (EKK2231) 2

 

Valsts kases budžeta izlietojums 2017. gadā

  Finansējuma apjoms
Nosaukums (EKK kods) 2017.gada budžets tūkst.EUR
Atalgojums [ii] (EKK1100) 3711
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas [iii] (EKK1200) 1146
Komandējumi [iv] (EKK2100) 91
Sakaru pakalpojumi [v] (EKK2210) 231
Remontdarbi un uzturēšana [vi] (EKK2240) 187
Telpu īre / noma [vii] (EKK2261) 182
Maksa EUR par 1 m2 , ja telpas tiek nomātas 3,61
Auto noma / iegāde [viii] (EKK2262+EKK5231) 14
Degviela (EKK2322) 3,5
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai [ix] (EKK2231) 2

Informācija par iestādes rīcībā esošajām automašīnām

Marka, modelis Izlaides gads Nomā vai īpašumā
Ford Mondeo 2017. nomā
Opel Astra 2017. nomā

 

 

Valsts kases budžeta izlietojums 2018. gadā

Nosaukums (EKK kods) Budžeta izlietojums pamatfunkciju īstenošanai 31.01.00 apakšprogrammā "Budžeta izpilde", tūkst.EUR
Atalgojums [ii] (EKK1100) 3805,77
VOSI, pabalsti un kompensācijas [iii] (EKK1200) 1175,59
Komandējumi [iv] (EKK2100) 77,51
Sakaru pakalpojumi [v] (EKK2210) 36,52
Remontdarbi un uzturēšana [vi] (EKK2240) 233,64
Telpu īre / noma [vii] (EKK2261) 181,62
Auto noma  [viii] (EKK2262) 8,96
Degviela (EKK2322) 2,14
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai [ix] (EKK2231) 13,80

Informācija par iestādes rīcībā esošajām automašīnām

Marka, modelis Izlaides gads Nomā vai īpašumā
Opel Astra 2017. nomā

Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 2019.gadā

Valsts kases budžeta izlietojums 2019. gadā

 

Nosaukums (EK kods)

Budžeta izlietojums pamatfunkciju īstenošanai 31.01.00 apakšprogrammā "Budžeta izpilde" 
(tūkst. euro)

Atalgojums [ii] (EKK 1100)

4 022,0

VOSI, pabalsti un kompensācijas [iii] (EKK 1200)

1 258,0

Komandējumi [iv] (EKK 2100)

74,2

Sakaru pkalapojumi  [v] (EKK 2210)

36,3

Remontdarbi un uzturēšana [vi] (EKK 2240)

98,6

Telpu īre un noma [vii] (EKK 2261)

335,2

Auto noma [viii] (EKK 2262)

4,9

Degviela (EKK 2322)

1,8

Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai [ix] (EKK 2231)

5,7

[i] EKK koda skaidrojumu, kas atbilst Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, norāda zem tabulas, vai citā sabiedrībā uztveramā veidā

[ii] EKK1100 - norāda darbinieka mēneša amatalgu, piemaksas un prēmijas. Mēneša amatalgu uzskaita visiem iestādes personāla sarakstos esošajiem darbiniekiem, kā arī citām fiziskajām personām (personas, kas nav reģistrējušās kā nodokļu maksātāji (pašnodarbinātas personas))

[iii] EKK1200 - Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

[iv] EKK2100 – Iekšzemes un ārzemju komandējumi un dienesta braucieni

[v] EKK2210 - Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

[vi] EKK2240 – uzskaita visu līgumdarbu (ar juridiskajām personām) izdevumus par ēku, būvju un ceļu uzturēšanu un kārtējo remontu, izdevumus par transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu un aparātu uzturēšanu vai kārtējo un kapitālo remontu: telpu, iekārtas un inventāra remontu, mīkstā inventāra un apģērba remontu, medicīnisku un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, piegādes izdevumus, izdevumus par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju tīrīšanu un labiekārtošanu, asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas mazgāšanu, sociālo un kultūras iestāžu sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un apkalpošanu, izdevumus par citiem pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš

[vii] EKK2261 - Ēku, telpu īre un noma

[viii] EKK2262+EKK5231 - uzskaita izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu nomu (arī operatīvo līzingu), ietverot maksu par apdrošināšanu, tehnisko apskati, remontu, riepu maiņu un glabāšanu, tehnisko apkopi un citu samaksu juridiskajai personai saskaņā ar noslēgto līgumu, kā arī transportlīdzekļu nomu budžeta iestādes funkciju īstenošanai, kā arī izmaksas un izdevumus tādiem pamatlīdzekļiem kā automobiļi, motocikli, velosipēdi, piekabes, puspiekabes, dzelzceļa lokomotīves un citi transportlīdzekļi

[ix] EKK2231 – uzskaita iestādes administratīvos izdevumus oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu saimnieciskai apkalpošanai, kā arī sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumus (informatīvie materiāli, kancelejas preces, telpu noma sanāksmju, konferenču un citu pasākumu organizēšanai). Apspriežu, kursu, semināru, konferenču, kongresu un citu pasākumu organizēšanas izdevumus (telpu īre, transporta un tulkošanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi).