Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

Publicēšanas kalendārs

Izveidots : 11.09.2018. Atjaunots: 12.07.2024.
2024.gads
Publikācijas

Publicēšanas periodiskums

Publicēšanas datums*
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Valsts kases mājaslapā pieejamie pārskati
Valsts kases publiskais gada pārskats 1 x gadā x     x      
Latvijas Republikas gada pārskats1 2 x gadā 3 (neauditēts)      

 

 

 

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pārskati

Mēnesis - 1 x mēnesī

Gads - 1 x gadā

18

3

16

 

16

 

17

 

16

 

19

 

17

 

Pašvaldību pārskati

Mēnesis - 1 x mēnesī

Gads - 1 x gadā

18

3

16

 

16

 

17

 

16

 

19

 

17

 

Kopbudžeta izpildes pārskati

    Ceturkšņa pārskati

    Valsts budžeta izpilde

    Konsolidētā kopbudžeta izpilde

 

1 x ceturksnī

1 x mēnesī

1 x mēnesī

 

 

10

18

 

8

8

16

 

 

8

16

 

 

9

17

 

8

8

16

 

 

8

19

 

 

9

17

Valsts parāda vadības pārskati

    Mēneša pārskati

    Parāda vadības biļetens

    Gada pārskati

 

1 x mēnesī

1 x mēnesī

1 x gadā

 

18

20

 

16

19

16

20

17

20

 

16

21

 

19

20

17

20

Pārskati par galvojumiem 1 x mēnesī 18 16 16 17 16 19 17
ES līdzekļu izmantošana 1 x mēnesī katra mēneša 10.-15.datums
Norēķini ar pašvaldībām

Pēc katras IIN sadales atbilstoši
MK noteikumiem

Kopsummas par mēnesi - 1 x mēnesī

pēc katras IIN sadales veikšanas
 

līdz mēneša trešajai darba dienai

Atvērto datu portālā pieejamie pārskati
Valsts budžeta izpilde pa iestādēm, budžeta programmām/ apakšprogrammām un klasifikācijas kodiem 1 x mēnesī 10 8 8 9 8 8 9

Pašvaldību saistību apmērs

(atbilstoši Ministru kabineta 06.06.23. noteikumiem Nr.128)

1 x gadā              

Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi

Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi

(atbilstoši Ministru kabineta 06.06.23. noteikumiem Nr.128)

1 x gadā 3            
Pašvaldību budžetu ieņēmumi no 2010.gada 1 x gadā 3            
Pašvaldību budžetu izdevumi no 2010.gada 1 x gadā 3            
Pašvaldību parāds no 2010.gada 1 x gadā 3            
Valsts un pašvaldību sektora ceturkšņa finanšu dati 1 x ceturksnī 14   26     25  

1Valsts kase auditētu Latvijas Republikas gada pārskatu publicē 3 darba dienu laikā pēc izskatīšanas Ministru kabinetā.

*Neparedzētu apstākļu gadījumā iespējamas novirzes no plānotajiem datumiem.