Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Pārskatu sagatavošana

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 05.06.2024.

Normatīvie akti par pārskatu sagatavošanu atrodas sadaļā: Metodika/ Normatīvie akti.

Pārskati sagatavojami un parakstāmi, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati

 

2023.gada pārskata sagatavošanas vadlīnijas

Gada pārskata sagatavošanas vadlīnijas 2023.gada pārskatam (atjaunots 12.12.2023.)

Konsolidētā saimnieciskā gada pārskata vizuālais attēlojums (VSS-599)

Gada pārskata dokumentu paraugi

Paraugs gada pārskata sagatavošanas principu aprakstam budžeta iestādei*

Paraugs konsolidētā gada pārskata sagatavošanas principu aprakstam*

*šie ir paraugi dokumentiem, kas jāpievieno gada pārskatam. Paraugi nav detalizēta gada pārskata sagatavošanas kārtība, kuru nosaka ministrija/pašvaldība.

Ceturkšņa pārskata sagatavošanas vadlīnijas

Budžeta iestāžu ceturkšņa pārskatu sagatavošanas vadlīnijas (no 2024.gada) (04.04.2024.)

Kapitālsabiedrību ceturkšņa pārskatu sagatavošanas vadlīnijas (no 2024.gada) (28.03.2024.)

Iekšējā kontroles sistēmas vadlīnijas

Iekšējās kontroles sistēmas vadlīnijas

Valsts nodevas Valsts nodevu uzskaites pārskata sagatavošanas vadlīnijas (atjaunots 31.01.2023.)
Anketa kapitālsabiedrībām Anketas par kapitālsabiedrību ietekmi uz vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu sagatavošanas vadlīnijas (atjaunots 30.05.2023.)
Administratīvi teritoriālā reforma Vadlīnijas pārskatu sagatavošanai administratīvi teritoriālās reformas ietvaros (atjaunots 21.02.2022.)

Gada, ceturkšņa, mēneša pārskati un kapitālsabiedrību pārskati
Atbildīgais: Valsts kases Pārskatu departaments
Sagatavošanas kārtība: skatīt sadaļā Metodika/ Normatīvie akti
Kontaktinformācija: Pašvaldībām un Ministrijām un centrālajām valsts iestādēm

 
Pārskati, kurus iesniedz iestādes, kam noslēgts aizdevuma un/vai galvojuma apkalpošanas un uzraudzības līgums vai līgums par parāda dzēšanas kārtību, un kurām jāsniedz Valsts kasei operatīvie finanšu pārskati par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem
Atbildīgais: Valsts kases Finanšu risku vadības departaments
Kontaktinformācija: 67094287, frvd@kase.gov.lv
 
 
Ministriju un centrālo valsts iestāžu kopsavilkuma pārskati par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā
Atbildīgais: Valsts kases Budžeta izpildes un uzraudzības departaments
Sagatavošanas kārtība: Vispārēja informācija par kopsavilkumu saskaņošanu
Kontaktinformācija: ekase@kase.gov.lv
 
 
Pārskats par sociālās aprūpes iestādēs ievietoto personu skaitu
Atbildīgais: Valsts kases Norēķinu departaments
Kontaktinformācija: 67094261
 
 
 
Lai iegūtu informāciju par pārskatu sagatavošanu, lūdzam kontaktēties ar attiecīgo iestādi, kura veic informācijas apkopošanu un pārskatu pieņemšanu.
Normatīvo aktu saraksts, iesniegšanas termiņi un metodiskie norādījumi par pārskatu sagatavošanu pieejami ePārskatu Info lapā.
 

Pārskats par atlīdzību
Atbildīgais: Valsts kanceleja
Kontaktinformācija: 67082985

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
Atbildīgais: Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Kontaktinformācija: 27747617

Pārskats par pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojumu
Atbildīgais: Satiksmes ministrijas AS Latvijas Valsts ceļi
Kontaktinformācija: 67028181, linda.tillere@lvceli.lv

Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai
Atbildīgais: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Kontaktinformācija: 67026938

Pārskati par mērķdotāciju izlietojumu
Atbildīgais: Izglītības un zinātnes ministrija
Kontaktinformācija: 67047829

Pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi
Atbildīgais: Finanšu ministrija
Kontaktinformācija: 67095472, 67095604

Anketa par kapitālsabiedrību ietekmi uz vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu
Atbildīgais: Finanšu ministrija
Kontaktinformācija: 25629703, 29336526

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
Atbildīgais: Labklājības ministrija
Kontaktinformācija: 67021624, 64331833

 Pārskati par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem
 Atbildīgie:
 Labklājības ministrija
 Kontaktinformācija: 67021624, Laila.Kopzare@lm.gov.lv

 Ekonomikas ministrija
 Kontaktinformācija: 67013019

 Izglītības un zinātnes ministrija
 Kontaktinformācija: 67047829, ieva.petersone@izm.gov.lv