Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Pārskatu sagatavošana

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 28.06.2021.

Normatīvie akti par pārskatu sagatavošanu atrodas sadaļā: Metodika/ Normatīvie akti.

Pārskati sagatavojami un parakstāmi, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati

 

 

Gada, ceturkšņa, mēneša pārskati un kapitālsabiedrību pārskati
Atbildīgais: Valsts kases Pārskatu departaments
Sagatavošanas kārtība: skatīt sadaļā Metodika/ Normatīvie akti
Kontaktinformācija: Pašvaldībām un Ministrijām un centrālajām valsts iestādēm

 
Pārskati, kurus iesniedz iestādes, kam noslēgts aizdevuma un/vai galvojuma apkalpošanas un uzraudzības līgums vai līgums par parāda dzēšanas kārtību, un kurām jāsniedz Valsts kasei operatīvie finanšu pārskati par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem
Atbildīgais: Valsts kases Finanšu risku vadības departaments
Kontaktinformācija: 67094287, frvd@kase.gov.lv
 
 
Ministriju un centrālo valsts iestāžu kopsavilkuma pārskati par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā
Atbildīgais: Valsts kases Budžeta izpildes un uzraudzības departaments
Sagatavošanas kārtība: Vispārēja informācija par kopsavilkumu saskaņošanu
Kontaktinformācija: 67094246, 67094339, 67094244, biud@kase.gov.lv
 
 
Pārskats par sociālās aprūpes iestādēs ievietoto personu skaitu
Atbildīgais: Valsts kases Norēķinu departaments
Kontaktinformācija: 67094261
 
Lai iegūtu informāciju par pārskatu sagatavošanu, lūdzam kontaktēties ar attiecīgo iestādi, kura veic informācijas apkopošanu un pārskatu pieņemšanu.
Normatīvo aktu saraksts, iesniegšanas termiņi un metodiskie norādījumi par pārskatu sagatavošanu pieejami ePārskatu Info lapā.
 

Pārskats par atlīdzību
Atbildīgais: Valsts kanceleja
Kontaktinformācija: 67082985

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
Atbildīgais: Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Kontaktinformācija: 67228985

Pārskats par pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojumu
Atbildīgais: Satiksmes ministrijas AS Latvijas Valsts ceļi
Kontaktinformācija: 67028181, linda.tillere@lvceli.lv

Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai
Atbildīgais: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Kontaktinformācija: 67026938

Pārskati par mērķdotāciju izlietojumu
Atbildīgais: Izglītības un zinātnes ministrija
Kontaktinformācija: 67047829

Pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi
Atbildīgais: Finanšu ministrija
Kontaktinformācija: 67095472, 67095604

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
Atbildīgais: Labklājības ministrija
Kontaktinformācija: 67021694, 67021627, 67021651