Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

Valsts budžeta tāmes

Izveidots : 08.01.2019. Atjaunots: 28.02.2019.

Valsts budžeta iestādes atbilstoši apstiprinātajam gadskārtējām valsts budžetam sagatavo valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes un nodrošina to izpildi. Tāmes sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra instrukciju Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm". Visas aktuālās valsts budžeta tāmes tiek publicētas šajā sadaļā.

Skatīt šeit: Valsts budžeta tāmes

Lai iegūtu tāmju datus:

  • norādiet gadu
  • norādiet budžeta tipu
  • norādiet ministriju vai centrālo valsts iestādi
  • norādiet iestādi
  • norādiet programmu vai apakšprogrammu
  • norādiet konkrētu tāmi

Nospiediet pogu „Apskatīt”.

Atskaitē tiek atspoguļoti pēdējās aktuālās tāmes dati.

Ja netiek norādīta konkrēta tāme, tiek matemātiski sasummēti visu tāmju dati, kas atbilst izvēlētajiem kritērijiem (tāmju datu kopsavilkums).