Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Ieguldījumi

Izveidots : 22.09.2017. Atjaunots: 10.07.2024.

Valsts kase pieņem termiņnoguldījumus euro valūtā, saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 34. panta otrajā un trešajā daļā noteikto:

1)  no budžeta izpildītājiem attiecībā uz speciālā budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. Par indikatīvajām termiņnoguldījumu procentu likmēm un nosacījumiem informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 67094325 vai sūtot e-pastu frd@kase.gov.lv.

2)    no pašvaldībām, valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām, kapitālsabiedrībām, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, un budžeta nefinansētām iestādēm, ievērojot šādus kritērijus:

·       termiņnoguldījuma apjoms sākot no 3 milj. EUR;

·       termiņnoguldījuma termiņš no 12 mēnešiem līdz 5 gadiem;

·       tikai naudas līdzekļi, kas nav saņemti no valsts budžeta.

Termiņš

Indikatīvā procentu likme

12 mēneši

1,844%

2 gadi

2,272%

3 gadi

2,272%

4 gadi

2,602%

5 gadi

2,614%

Konsultācijas par ieguldījumu veikšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67094325 vai sūtot e-pastu frd@kase.gov.lv.

Nepieciešamās darbības līdzekļu ieguldīšanai:
 
  1. Pieteikties var, uzrakstot Valsts kasei vēstuli par līdzekļu ieguldīšanu, norādot līdzekļu ieguldīšanas veidu un to izcelsmes veidu. Papildu norādot cik un kāda veida ieguldījumu vēlaties veikt;
  2. Izskatīsim Jūsu pieteikumu un informēsim par aktuālā brīža ieguldīšanas iespējām;
  3. Ja būs iespēja ieguldīt un Jūs apmierinās līguma nosacījumi, tiks noslēgts Pamatlīgums par līdzekļu atlikumu ieguldīšanu termiņnoguldījumā.