Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju

Izveidots : 25.09.2023.
Trešdien, 2023. gada 27. septembrī notiks konkurējošā daudzcenu izsole.

 

Izsolē tiks piedāvāti Latvijas Republikas, kuras vārdā darbojas Valsts kase, 2028. gadā dzēšamie vērtspapīri ar fiksētu procentu (kupona) likmi 3,500% Globālās Vidēja Termiņa Vērtspapīru programmas (GMTN) ietvaros, kas tiks apvienoti un veidos vienu sēriju ar līdz šim attiecīgajās dienās emitētajiem vērtspapīriem 1 070 000 000 EUR apmērā ar fiksētu procentu (kupona) likmi 3,500% un dzēšanu 2028. gadā (turpmāk kopā – Vērtspapīri), nosakot, ka:

 

ISIN

kods

Pieteikumu iesniegšanas datums un laiks

Emisijas datums

Dzēšanas datums

Fiksētā procentu (kupona)  likme

Minimālais pieteikuma apjoms  (un nākamais pieteikuma solis) (EUR)

 

Minimālais pārdošanas apjoms (EUR)

Nomināl-vērtību apjoms (t.i. kalkulācijas apjoms)
(EUR)

Fiksētā ienākuma (kupona) izmaksas datumi

Piedāvātais laidiena apjoms konkurējošajā daudzcenu izsolē (EUR)

Konkurējošajā daudzcenu izsolē

XS2576364371

27.09.2023.

10:00-12:00

04.10.2023.

17.01.2028.

3,500%

100 000

(1 000)

100 000

1 000

katra gada 17.janvārī līdz dzēšanas datumam ieskaitot

Nav noteikts

 

Atruna

 

Šis dokuments un informācija, kas tajā iekļauta, nav uzskatāma par vērtspapīru pārdošanas piedāvājumu Amerikas Savienotajās Valstīs  vai kādā citā jurisdikcijā. Latvijas Republika, ko pārstāv Valsts kase (turpmāk - Latvijas Republika), nav veikusi vai neveiks nekādas darbības jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kas ļautu vai ir paredzēts atļaut Vērtspapīru publisko piedāvājumu jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kur šādam nolūkam nepieciešama rīcība. Latvijas Republika nav reģistrējusi Vērtspapīrus un nav paredzējusi reģistrēt jebkādu to daļu kādā no valstīm vai jurisdikcijām un jo īpaši, ka Vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Amerikas Savienotajās Valstīs spēkā esošo 1933.gada Vērtspapīru aktu (“Vērtspapīru akts”) vai citā Amerikas Savienoto Valstu štata regulējošā iestādē vai jurisdikcijā un tos nevar  piedāvāt, pārdot vai pārvest Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot paredzētos atbrīvojumus vai darījumus, kas nav pakļauti “Vērtspapīra aktā” noteiktajām reģistrācijas prasībām un ir saskaņā ar jebkuriem attiecīgā štata likumiem attiecībā uz vērtspapīriem un var tikt pārdoti tikai ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, paļaujoties uz “Vērtspapīru akta” Noteikumiem S noteiktumiem un jebkurā veidā saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un regulējumiem, kas spēkā attiecīgajā valstī un jurisdikcijā, kurā tiek piedāvāti, pārdoti vai pārvesti Vērtspapīri. 

Latvijas Republika piedāvā un pārdod Vērtspapīrus primārajiem dīleriem un citiem Nasdaq Riga biedriem Latvijas Republikā tikai izsoļu vai/un tiešās pārdošanas veidā, un Latvijas Republikas vārdā nepiedāvā tos vai nepārdod jebkurā citā jurisdikcijā.

Šajā dokumentā ietvertā informācija nav uzskatāma par šeit minēto Vērtspapīru vai to piedāvājuma pilnīgu aprakstu. Pilna apraksta iegūšanai  nepieciešams iepazīties ar 2013.gada emisijas prospektu un tā papildinājumus, ko Latvijas Republika sagatavo saskaņā ar GMTN vērtspapīru programmu un saistošajiem Nasdaq Riga noteikumiem un procedūrām, ko attiecina uz Latvijas valsts vērtspapīru sākotnējo izvietošanu.