Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Virzība uz atbalsta funkciju centralizāciju ar Atveseļošanās fonda atbalstu

Izveidots : 08.02.2024.
Pagājušajā gadā uzsāktas vairākas aktivitātes, lai virzītos uz atbalsta funkciju centralizāciju un standartizāciju valsts pārvaldē atbilstoši 2023. gadā 27. jūnijā Ministru kabinetā pieņemtajam lēmumam par vienotā pakalpojumu centra (turpmāk – VPC) izveidi. Aktivitāšu īstenošanai, lai radītu priekšnoteikumus vienotā pakalpojuma centra izveidei un atbalsta funkciju centralizācijas reformas realizēšanai, piesaistīts Atveseļošanās fonda finansējums.

 

2023. gada 12. decembrī starp Valsts kasi, kā Atveseļošanas fonda plāna finansējuma saņēmēju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizāciju, un Finanšu ministriju, kā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna nozares ministriju, tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projekta Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 “Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana” īstenošanu, finansējuma piešķiršanu un uzraudzību.

Ar šī finansējuma atbalstu turpmākajos gados paredzēts īstenot projektu ar mērķi izveidot centralizētu platformu grāmatvedības, personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības jomā valsts tiešās pārvaldes iestādēm, kas ietver grāmatvedības un personāla lietvedības un budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājumus. Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot normatīvos aktus un instrukcijas procesu standartizācijas nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai VPC, kā arī uzsākt resoru pārņemšanu centralizētajā platformā VPC modelī. Rezultātā Valsts kase vienotā pakalpojumu centra ietvaros sniegs centralizētus valsts pārvaldes atbalsta funkciju pakalpojumus, veicinot efektivitāti, digitālo transformāciju un valsts līdzekļu optimizāciju.

Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2026. gada 31. maijam. Kopējais projekta attiecināmais finansējums ir 15 739 080 eiro t.sk. Atveseļošanās fonda finansējums - 13 440 000 eiro un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai, ne vairāk kā 2 299 080 eiro.