Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Fitch saglabā Latvijas kredītreitinga novērtējumu

Izveidots : 29.10.2018.
Piektdien, 26. oktobrī, starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch šogad atkārtoti apstiprināja Latvijas kredītreitingu “A-“ līmenī, nosakot stabilu nākotnes novērtējumu (outlook).

 

Fitch norāda, ka kredītreitingu “A-” līmenī uztur veiksmīgā valsts finanšu vadība, spēcīgā institucionālā pārvaldība un uzticams politikas kurss, ko nodrošina Latvijas dalība Eiropas Savienībā un eirozonā.

Aģentūra pozitīvi novērtē valsts parāda līmeni, kas ir zemāks kā līdzīgvērtīga kredītreitinga līmeņa valstu parāds. Fitch prognozē, ka vispārējās valdības parāda līmenis 2019. gadā samazināsies līdz 37,2 % no IKP, kas ir zem “A” grupā esošo valstu vidējā parāda līmeņa – 47,3 % no IKP. Parāda līmeņa izmaiņas saistītas ar Valsts kases sekmīgi realizēto priekšfinansēšanās politiku.

Fitch atzinīgi novērtē veiktos pasākumus ārvalstu sektora apkalpojošo banku darbības regulēšanai. Aģentūra uzmanību pievērš arī valdības veidošanas procesam pēc š. g. 6. oktobrī notikušajām Saeimas vēlēšanām un prognozē, ka būtiskas izmaiņas ekonomikas politikā nav sagaidāmas.

Aģentūra atzīmē, ka kredītreitinga līmeņa paaugstināšanu šobrīd ierobežo salīdzinoši zemāks iedzīvotāju ienākumu līmenis un vājāks ārējo finanšu stāvoklis kā līdzvērtīgām augstās “A” kredītreitingu grupas valstīm. Kredītreitinga līmenis varētu tikt pazemināts, ja pasliktinātos valsts parāda līmenis – piemēram, ja notiktu novirzīšanās no realizētā fiskālās politikas kursa vai valsts ekonomiskie rādītāji nesasniegtu valdības uzstādītos mērķus.

Fitch norāda, ka kredītreitinga līmeni varētu paaugstināt valsts ārējā parāda līmeņa uzlabošanās, novērotā stabilā Latvijas ekonomikas izaugsme, kas veicinātu iedzīvotāju ienākumu paaugstināšanos, neradot būtiskus satricinājumus makroekonomikā.

Iepriekšējais starptautisko kredītreitingu aģentūru paziņojums par Latvijas kredītreitingu tika publicēts 2018. gada 21. septembrī, kad lēmumu paaugstināt Latvijas kredītreitingu no “A-” uz “A” līmenī ar stabilu nākotnes novērtējumu (outlook) publicēja starptautiskā kredītreitingu aģentūra S&P Global.

 

Pilnu ziņojumu skatīt Fitch mājaslapā.