Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Grozījumi kontu atvēršanas un izmantošanas kārtībā

Izveidots : 03.11.2022.
2022. gada 3. novembrī stājās spēkā grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību, kas paredz vairākas būtiskas izmaiņas:

 

1. Atcelts obligātais nosacījums par konta atvēršanu Valsts kasē budžeta finansētām institūcijām (biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām, kapitālsabiedrībām un citām privāto tiesību juridiskajām personām, pašvaldībām, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un to iestādēm) valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai, aizstājot to ar izvēles iespēju, un paredzot arī iespēju citos normatīvajos aktos noteikt atšķirīgus nosacījumus.

2. Grozījumos noteikts, ka valsts budžeta iestādes atlīdzības izmaksu un iestāžu komandējumu izdevumu samaksu veic, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, uz kontu Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (normai noteikti izņēmumi – detalizētāk skat. likumā).

3. Kapitālsabiedrībām, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (to iestādēm, aģentūrām) turpmāk nav paredzēta iespēja atvērt un turēt kontā Valsts kasē savus naudas līdzekļus, kuri nav saņemti no valsts budžeta. Atvērtie konti, kas tiek izmantoti minētajam mērķim, būs jāslēdz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

 

Konsultācijas var saņemt, zvanot uz Valsts kases klientu atbalsta tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu uz ekase@kase.gov.lv.