Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Izmaiņas nenodokļu ieskaitīšanas pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksas kārtībā no 2024. gada

Izveidots : 23.11.2023. Atjaunots: 24.11.2023.
Ministru kabinetā 2023. gada 3. oktobrī pieņemti noteikumi Nr. 553 "Nenodokļu ieņēmumu ieskaitīšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksas kārtība", kas stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī. Noteikumu mērķis ir pilnveidot nenodokļu maksājumu atpazīšanas un budžetā ieskaitīšanas procesu, kā arī mazināt kļūdaini veikto maksājumu skaitu.

 

Noteiktā kārtība attiecas uz tādiem nenodokļu ieņēmumu veidiem, kā:

  • kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām;
  • ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas vai pārdošanas;
  • pārējie nenodokļu ieņēmumi (piemēram, ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības, valstij piekritīgas mantas realizācijas, konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi, līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi, kreditoru un deponentu parādu summas, kurām iestājies prasības noilgums).

Noteikumi paredz, ka no 2024. gada 1. janvāra nenodokļu maksājumi tiek ieskaitīti maksājumus administrējošās institūcijas kontā Valsts kasē. Tas nozīmē, ka, ja šobrīd maksātājs saskaņā ar administrējošās institūcijas sniegto informāciju maksājumu budžetā veic tieši valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā (saņēmējs – Valsts kase (budžeta maksājumi)), mainīsies nenodokļu maksājuma saņēmējs uz konkrēto valsts budžeta iestādi un konta numurs. Jaunos norēķinu rekvizītus nodrošinās maksājumus administrējošā institūcija.

Pamatbudžeta ieņēmumu konti, kas pašreiz atvērti minētajiem nenodokļu veidiem, tiks slēgti.

Pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto nenodokļu summu atmaksu no 2024. gada 1. janvāra nodrošinās maksājumus administrējošā institūcija, kas administrē konkrēto nenodokļu ieņēmumu veidu.

Jautājumus lūdzam sūtīt uz ekase@kase.gov.lv.