Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Latvija emitē eiroobligāciju papildu laidienus

Izveidots : 02.06.2017. Atjaunots: 14.09.2017.
Ceturtdien, 1.jūnijā, Latvija starptautiskajos finanšu tirgos vienlaicīgi emitēja divu dažādu termiņu eiroobligāciju papildu laidienus par kopējo summu 350 miljoni eiro, tādējādi piesaistot visu 2017.gadā plānoto aizņemšanās apjomu starptautiskajos finanšu tirgos.

 

 

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, LIELBRITĀNIJĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI. ŠĪ PAZIŅOJUMA IZPLATĪŠANA ATSEVIŠĶĀS JURISDIKCIJĀS VAR BŪT IEROBEŽOTA AR LIKUMU UN PERSONĀM, KURU RĪCĪBĀ IR ŠIS PAZIŅOJUMS, TIEK PRASĪTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKU INFORMĒT SEVI PAR VISIEM IEROBEŽOJUMIEM UN IEVĒROT TOS.

Ceturtdien, 1.jūnijā, Latvija starptautiskajos finanšu tirgos vienlaicīgi emitēja divu dažādu termiņu eiroobligāciju papildu laidienus par kopējo summu 350 miljoni eiro, tādējādi piesaistot visu 2017.gadā plānoto aizņemšanās apjomu starptautiskajos finanšu tirgos.

Šajā darījumā tika emitēts papildu laidiens apgrozībā esošajām 10 gadu obligācijām 150 milj. EUR apmērā ar ienesīgumu 0,950% pie iepriekš noteiktās fiksētās procentu (kupona) likmes 0,375% gadā un dzēšanu 2026.gada 7.oktobrī, kā arī papildu laidiens 20 gadu obligācijām 200 milj. EUR apmērā ar ienesīgumu 1,703% pie iepriekš noteiktās fiksētās procentu (kupona) likmes 1,375% gadā un dzēšanu 2036.gada 16.maijā.

Pieprasījums pēc obligācijām 3,3 reizes pārsniedza piedāvājumu. Abos eiroobligāciju papildu laidienos kopā piedalījās vairāk nekā 120 investori no dažādām valstīm, galvenokārt Eiropas (Vācijas, Austrijas, Lielbritānijas un citām valstīm).

Emisijas vadošās bankas bija Deutsche Bank, Goldman Sachs International un Société Générale.

Atruna:
Šī paziņojuma izplatīšana atsevišķās jurisdikcijās var būt ierobežota ar likumu un personām, kuru rīcībā ir šis paziņojums, tiek prasīts saskaņā ar Latvijas Republiku informēt sevi par visiem ierobežojumiem un ievērot tos. 

Šis paziņojums nav uzskatāms par Latvijas Republikas piedāvājumu vai uzaicinājumu iegūt vai pārdot, vai parakstīties, vai iegādāties vērtspapīrus jebkurā jurisdikcijā. Latvijas Republika nav veikusi vai neveiks kādas darbības jebkurā jurisdikcijā, kas atļautu vai plānotu vērtspapīru publisku piedāvājumu jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kur šāda nepieciešamā rīcība ir pieprasīta. Īpaši jāatzīmē, ka vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar spēkā esošo Amerikas Savienotajās Valstu 1933.gada Vērtspapīru aktu (Vērtspapīru akts), un saistītiem grozījumiem, un tie netiek piedāvāti, pārdoti vai piegādāti Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot Vērtspapīru aktā noteikto atbrīvojumu, kā arī to, kas darījums nav saistīts ar  reģistrācijas prasībām un vērtspapīri var tikt piedāvāti un pārdoti ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm atsaucoties uz Vērtspapīru akta Noteikumiem S un citādi atbilst visiem spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem katrā valstī vai jurisdikcijā, kur šāds jebkurš šāds vērtspapīru piedāvājums, pārdošana vai piegāde  tiek veikta.