Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Latvija pārfinansē parādu ar zemākām procentu likmēm

Izveidots : 23.05.2018.
Trešdien, 2018. gada 23. maijā, Latvija starptautiskajos finanšu tirgos emitēja vienlaicīgi divu termiņu eiroobligācijas par kopējo summu 650 miljoni eiro.

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, LIELBRITĀNIJĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI. Šī paziņojuma izplatīšana atsevišķās jurisdikcijās var būt ierobežota ar likumu un personām, kuru rīcībā ir šis paziņojums, tiek prasīts saskaņā ar Latvijas Republiku informēt sevi par visiem ierobežojumiem un ievērot tos. 

Trešdien, 2018. gada 23. maijā, Latvija starptautiskajos finanšu tirgos emitēja vienlaicīgi divu termiņu eiroobligācijas par kopējo summu 650 miljoni eiro.

Darījumā tika emitētas jaunas eiroobligācijas ar termiņu 10 gadi un ienesīgumu 1.148%, piesaistot finansējumu 350 miljonu eiro apjomā, un papildu laidiens 30 gadu obligācijām ar dzēšanas termiņu 2047. gada februārī un ienesīgumu 1.938%, piesaistot finansējumu 300 miljonu eiro apjomā.

Salīdzinājumam, šī gada 5. martā tika atmaksātas 2008. gadā emitētās 10 gadu eiroobligācijas 400 miljonu eiro apmērā ar ienesīgumu 5,530% gadā un par šo aizņēmumu gadā tika maksāti 22 milj. EUR. Savukārt šāda paša termiņa un apjoma aizņēmumam pie šodien nofiksētās likmes valsts parāda apkalpošanas izmaksas būs par 17,5 milj. zemākas, jo tika izmantots joprojām zemais EUR procentu likmju līmenis finanšu tirgos.

Emisijās piedalījās vairāk nekā 80 investoru, pārsvarā no Eiropas. Vadošās emisijas bankas bija Citi, JP Morgan un Natixis.

Šogad vēl ir plānota iekšējā aizņēmuma vērtspapīru atmaksa 5 gadu un 11 gadu obligācijām, kurām fiksētā ienākuma likmes ir attiecīgi 2,125% un 5,625%.

Atruna:
Šī paziņojuma izplatīšana atsevišķās jurisdikcijās var būt ierobežota ar likumu un personām, kuru rīcībā ir šis paziņojums, tiek prasīts saskaņā ar Latvijas Republiku informēt sevi par visiem ierobežojumiem un ievērot tos. 

Šis paziņojums nav uzskatāms par Latvijas Republikas piedāvājumu vai uzaicinājumu iegūt vai pārdot, vai parakstīties, vai iegādāties vērtspapīrus jebkurā jurisdikcijā. Latvijas Republika nav veikusi vai neveiks kādas darbības jebkurā jurisdikcijā, kas atļautu vai plānotu vērtspapīru publisku piedāvājumu jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kur šāda nepieciešamā rīcība ir pieprasīta. Īpaši jāatzīmē, ka vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar spēkā esošo Amerikas Savienotajās Valstu 1933.gada Vērtspapīru aktu (Vērtspapīru akts), un saistītiem grozījumiem, un tie netiek piedāvāti, pārdoti vai piegādāti Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot Vērtspapīru aktā noteikto atbrīvojumu, kā arī to, kas darījums nav saistīts ar  reģistrācijas prasībām un vērtspapīri var tikt piedāvāti un pārdoti ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm atsaucoties uz Vērtspapīru akta Noteikumiem S un citādi atbilst visiem spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem katrā valstī vai jurisdikcijā, kur šāds jebkurš šāds vērtspapīru piedāvājums, pārdošana vai piegāde  tiek veikta.