Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Par sankciju ietekmi uz Valsts kases pakalpojumiem

Izveidots : 03.03.2022.
Saistībā ar Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu noteiktajām finanšu sankcijām pret Krieviju Valsts kase aicina savus klientus sekot līdzi aktuālajai informācijai par piemērotajām sankcijām un pilnībā ievērot tās. Atgādinām – jebkurai personai ir pienākums izvērtēt sankciju prasības un savu partneru atbilstību tām.

 

Valsts kasei ir tiesības veikt izpildei nosūtīto maksājuma rīkojumu un pieteikumu uzraudzību. Tādu darījumu izpildi, kas rada aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem (tai skaitā, ja ir pamatotas aizdomas par sankciju pārkāpšanu vai apiešanu), ir tiesības aizturēt līdz 10 darba dienām un pieprasīt no klienta papildu informāciju tā izpildes nodrošināšanai, tai skaitā pieprasīt darījuma veikšanai kompetentās institūcijas atļauju. Tādēļ aicinām visos maksājumos norādīt iespējami vairāk informācijas, pievienojot konkrētus produktus un pakalpojumus, un gala saņēmējus, nevis, piemēram, tikai rēķina numuru.

Vēršam uzmanību, ka attiecībā uz valsts aizdevuma saņēmējiem, konstatējot sankciju neizpildes vai apiešanas gadījumus, Valsts kasei ir tiesības lauzt aizdevumu līgumus un pieprasīt pirmstermiņa aizdevumu atmaksu.

Vēršam jūsu uzmanību, ka visiem maksājumiem uz bankas kontiem gan Krievijā, gan Ukrainā pašlaik ir jānorāda darījuma partnera (maksājuma saņēmēja) pilna fiziskā adrese. Maksājumi bez norādītas adreses netiks apstrādāti.

 

Ārlietu ministrija ir koordinējošā institūcija sankciju jautājumos Latvijā.

https://www.mfa.gov.lv/lv/sankcijas

Aktuālā informācija par šī brīža Eiropas Savienības sankciju pret Krievijas Federāciju piemērošanu Latvijā ir pieejama šeit:

https://www.mfa.gov.lv/lv/par-eiropas-savienibas-sankciju-pret-krievijas-federaciju-piemerosanu-latvija

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas publicētā informācija par sankciju jautājumiem:

https://www.fktk.lv/klientu-aizsardziba/finansu-noziegumu-noversana/sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju/