Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Sagatavots Valsts kases 2016. gada publiskais pārskats

Izveidots : 11.05.2017. Atjaunots: 20.09.2017.
Valsts kase publicē 2016. gada publisko pārskatu, kurā informē par stratēģisko mērķu un uzdevumu izpildi Valsts kases darbības jomās: valsts budžeta izpildē, valsts parāda vadībā, naudas līdzekļu un valsts aizdevumu vadībā, kā arī ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju realizācijā.

 

“Stratēģiska valsts prioritātēm atbilstoša rīcības plānošana un konsekventi īstenotie pasākumi ir svarīgs faktors, gan izvērtējot paveikto, gan plānojot nākamā perioda stratēģiskos mērķus un uzdevumus Valsts kases pārvaldībā esošajās jomās. Veiktie aizņemšanās pasākumi, kā arī unikālu finanšu tirgus iespēju operatīva izmantošana ļāvusi sasniegt valstiski nozīmīgus rezultātus valsts parāda vadībā. Kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai un to pieejamībai tehnoloģiski augstā līmenī 2016.gadā turpināti ieguldījumi Valsts kases pakalpojumus atbalstošajās informācijas sistēmās, kā arī nodrošināta ES fondu jaunā 2014.-2020.gada plānošanas perioda izdevumu sertificēšana un ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšana, saņemot pozitīvu revīzijas iestādes novērtējumu,” publiskajā pārskatā atzīmē Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš.

Publiskais pārskats pieejams mājaslapas sadaļā Pārskati.