Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Sanāksme "Centralizēts risinājums budžeta plānošanas un finanšu vadības jomā valsts pārvaldes iestādēm"

Izveidots : 06.11.2023. Atjaunots: 16.11.2023.
Lai nodrošinātu maksimālu informācijas aptveri, aizsākoties "Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana" projektam, Valsts kases projekta komanda šā gada 5. oktobrī organizēja klātienes sanāksmi, kurā tika prezentēta vīzija un koncepts “Centralizēts risinājums budžeta plānošanas un finanšu vadības jomā valsts pārvaldes iestādēm”.

 

Sanāksme noritēja klātienē Valsts administrācijas skolā, ierodoties 60 dalībniekiem no dažādiem valsts pārvaldes resoriem. 

Sanāksmes mērķis bija sasniegt un informēt pēc iespējas lielāku skaitu ministriju un iestāžu finansistus par plānotā risinājuma procesiem, kas tiek efektivizēti un digitalizēti.  

Valsts kases eksperti padziļināti izpētīja un sniedza redzējumu par šādiem sistēmas procesiem un to mērķiem:  vidēja termiņa budžeta plānošana, apropriāciju un finansēšanas plānu izmaiņas, resora un iestāžu līmeņa plānošana un citi procesi  resoru budžeta plānošanai un finanšu vadībai. 

Arī turpmāk tiks rīkotas  informatīvas sanāksmes, darba grupas, ekspertu sarunas par projekta aktualitātēm, jo esam pārmaiņu un valsts pārvaldes atbalsta funkciju centralizācijas reformas pašā sākuma posmā. 

Projekta aktivitātes tiek nodrošinātas, īstenojot Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1.2.r reformas "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projektu "Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana". 

Kopējais projekta attiecināmais finansējums ir 15 739 080 eiro t.sk. Atveseļošanās fonda finansējums – 13 440 000 eiro un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai, ne vairāk kā 2 299 080 eiro.