Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Stājušās spēkā izmaiņas eKases (Maksājumi) ārvalstu valūtas RUB un BYN maksājumu un datņu apmaiņā

Izveidots : 31.05.2021.
Veiktas izmaiņas maksājumu iesniegšanai ar ISO 20022 XML ziņojumu PAIN.001.001.03. Aicinām izstrādātājus iepazīties ar izmaiņām

Pilnveidojot RUB un BYN valūtas maksājumu apstrādi, veiktas izmaiņas maksājumu iesniegšanai ar ISO 20022 XML ziņojumu PAIN.001.001.03. Aicinām izstrādātājus iepazīties ar izmaiņām (izmaiņas neietekmēs esošā datu apmaiņas risinājuma turpmāko darbību, ja maksājumu datņu apmaiņa izstrādāta atbilstoši ISO standartam). Ārvalstu RUB un BYN valūtas maksājuma ievades formā ieviesti jauni lauki datu ievadei:

RUB valūtas maksājums uz Krievijas banku:

  • esošam, obligāti aizpildāmam laukam ‘Saņēmēja identifikators’, pievienoti jauni pazīmes lauki, jāatzīmē viena no saņēmēja identifikatora pazīmēm: ‘INN’, ja saņēmējs ir nodokļu maksātāja identifikācijas kods Krievijas rezidentam (juridiskām personām 10 ciparu kods, privātpersonām – 12 ciparu kods) vai ‘KIO’, ja tas ir ārzemju organizācijas kods (5 ciparu kods) un saņēmējs nav Krievijas Federācijas rezidents, bet ir ārzemju organizācija, kura ir reģistrēta Krievijas Federācijas Federālajā nodokļu dienestā;
  • jauns ievades lauks ‘Saņēmēja identifikators KPP’ – norāda, ja tāds ir piešķirts nodokļu maksātājam, obligāti jānorāda, pārskaitot nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Krievijas Federācijas budžetam. KPP  uzņemšanas uzskaitē iemesla kods (9 ciparu kods);
  • jauns ievades lauks ‘VO kods’ – obligāti jāaizpilda valūtas operāciju kods (5 ciparu kods). Krievijas Centrālās bankas noteikts 5 ciparu kods. Nosakot VO kodu, rezidenta statusu vienmēr nosaka attiecībā pret Krieviju (piemēram, ja Jūs esat Latvijas iedzīvotājs un veicat pārskaitījumu Krievijas uzņēmumam/ iedzīvotājam, Krievijā Jūs esat nerezidents, bet saņēmējs – rezidents, tātad, Jums jāizvēlas kods no kodu saraksta ‘Nerezidenta maksājums rezidentam’);
  • jauns ievades lauks ‘KBK kods’ – KBK ir Krievijas Federācijas budžeta klasifikācijas kods (20 zīmes), norāda, ja maksājums paredzēts Krievijas Federācijas budžetam (soda nauda, nodevas u.tml.).

BYN valūtas maksājums uz Baltkrievijas banku:

  • veiktas izmaiņas esošam obligāti aizpildāmajam laukam ‘Saņēmēja identifikators:’ noteikts, ka tā ievades garums ir 9 ciparu kods, kā arī sistēmas aizpildīts pazīmes lauks ‘UNN’.

Detalizēta informācija par RUB un BYN valūtas maksājuma aizpildīšanu ir pieejama šeit

Ieteikumi izstrādātājam šeit

Konsultācijas var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 (pirmdiena ceturtdiena no plkst. 8.30 līdz 17.15, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00) vai sūtot e-pastu: ekase@kase.gov.lv