Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Valsts kase emitē obligācijas ar visu laiku zemāko procentu likmi

Izveidots : 14.10.2020.
Trešdien, 14.oktobrī, pirmo reizi iekšējā tirgū izsolītas sākotnēji starptautiskajā finanšu tirgū emitētās Latvijas valsts eiroobligācijas ar dzēšanas termiņu 2026.gada 7.oktobrī. Obligācijas izlaistas Latvijas Republikas Globālās vidēja termiņa vērtspapīru programmas (GMTN) ietvaros.

Izsoles dalībnieki izrādīja ļoti lielu interesi par iespēju iegādāties vērtspapīrus, un kopējais pieprasījums sasniedza 151,5 milj. eiro, pārsniedzot pārdoto apjomu 7,6 reizes. Konkurējošajā daudzcenu izsoles un augstā pieprasījuma rezultātā tika pārdoti vērtspapīri 20 milj. eiro apjomā pēc nominālvērtības. Vidējā svērtā procentu likme bija -0,326% un tā ir zemākā kāda jebkad ir fiksēta Latvijas valsts parāda vērtspapīru sākotnējā izvietošanā.

Finanšu ministrs J. Reirs: “Šis ir izcils rezultāts, sasniedzot vēsturiski zemāko likmju līmeni, un uzsākot jaunu posmu Latvijas kapitāla tirgus attīstībā ar papildu instrumentu pieejamību vietējiem investoriem”.

Šāds finanšu instruments (Latvijas Republikas eiroobligācijas GMTN ietvaros), kuru Valsts kase iepriekš ir piedāvājusi starptautiskajā tirgū ar citu izvietošanas metodi,  tagad papildu laidienu veidā izsolēs būs pieejams arī Latvijas tirgū, vērtspapīru izplatīšanu organizējot ar primāro dīleru starpniecību. Tas nodrošinās vietējiem investoriem, piemēram, pensiju fondiem, apdrošināšanas sabiedrībām, bankām u.c. tirgus dalībniekiem tiešu pieeju papildu vērtspapīru piedāvājumiem un attiecīgi paplašinās ieguldījumu spektru, kas pieejams sākotnējā izvietošanā.

Kopējā pieprasījuma un investoru interesi sekmējošais faktors ir šo eiroobligāciju augstā likviditāte, proti, šo eiroobligāciju iepriekš emitētais apjoms apgrozībā ir 1,5 mljrd. EUR, un tas ir instruments, ar ko notiek arī starptautiski tirdzniecības darījumi. Tā kā papildus emisijas rezultātā pārdotie vērtspapīri ir pilnībā savietojami ar iepriekšējām emisijām, tas veicinās šo instrumentu aktivitāti otrreizējā tirdzniecībā Latvijā un starptautiski.

            Ieviešot jaunu instrumentu pieejamību izsolēs, Valsts kase turpmāk varēs elastīgāk iedarboties arī uz garāka termiņa parāda vērtspapīru regulārāku piedāvājumu iekšējā tirgū, kas iepriekš pamatā tika segts tieši ar eiroobligāciju realizēšanu starptautiskajos finanšu tirgos.

Kopumā sagaidāms, ka šādas aktivitātes veicinās apgrozījumu, vietējo investoru interesi un ir nākamais solis Latvijas kapitāla tirgus attīstības virzienā.

 

Eva Šmite-Krēgere

Valsts kases

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67094324

Mob.tālr.26499049

E-pasts: eva.smite-kregere@kase.gov.lv

http://www.kase.gov.lv

Twitter: @Valstskase

Šis dokuments un informācija, kas tajā iekļauta, nav uzskatāma par vērtspapīru pārdošanas piedāvājumu Amerikas Savienotajās Valstīs  vai kādā citā jurisdikcijā. Latvijas Republika, ko pārstāv Valsts kase (turpmāk - Latvijas Republika), nav veikusi vai neveiks nekādas darbības jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kas ļautu vai ir paredzēts atļaut Vērtspapīru publisko piedāvājumu jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kur šādam nolūkam nepieciešama rīcība. Latvijas Republika nav reģistrējusi Vērtspapīrus un nav paredzējusi reģistrēt jebkādu to daļu kādā no valstīm vai jurisdikcijām un jo īpaši, ka Vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Amerikas Savienotajās Valstīs spēkā esošo 1933.gada Vērtspapīru aktu (“Vērtspapīru akts”) vai citā Amerikas Savienoto Valstu štata regulējošā iestādē vai jurisdikcijā un tos nevar  piedāvāt, pārdot vai pārvest Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot paredzētos atbrīvojumus vai darījumus, kas nav pakļauti “Vērtspapīra aktā” noteiktajām reģistrācijas prasībām un ir saskaņā ar jebkuriem attiecīgā štata likumiem attiecībā uz vērtspapīriem un var tikt pārdoti tikai ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, paļaujoties uz “Vērtspapīru akta” Noteikumiem S noteiktumiem un jebkurā veidā saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un regulējumiem, kas spēkā attiecīgajā valstī un jurisdikcijā, kurā tiek piedāvāti, pārdoti vai pārvesti Vērtspapīri.

Latvijas Republika piedāvā un pārdod Vērtspapīrus primārajiem dīleriem un citiem Nasdaq Riga biedriem Latvijas Republikā tikai izsoļu vai/un tiešās pārdošanas veidā, un Latvijas Republikas vārdā nepiedāvā tos vai nepārdod jebkurā citā jurisdikcijā.

Šajā dokumentā ietvertā informācija nav uzskatāma par šeit minēto Vērtspapīru vai to piedāvājuma pilnīgu aprakstu. Pilna apraksta iegūšanai  nepieciešams iepazīties ar 2013.gada emisijas prospektu un tā papildinājumus, ko Latvijas Republika sagatavo saskaņā ar GMTN vērtspapīru programmu un saistošajiem Nasdaq Riga noteikumiem un procedūrām, ko attiecina uz Latvijas valsts vērtspapīru sākotnējo izvietošanu.