Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Valsts kase uzsāk valsts un pašvaldību finanšu jomas darbinieku mācības

Izveidots : 04.06.2018.
Valsts kase ir uzsākusi mācību kursu valsts un pašvaldību finanšu jomas darbiniekiem “Normatīvo aktu par grāmatvedības uzskaiti un pārskatu sagatavošanu budžeta iestādēs prasību piemērošana”.

 

Mācību mērķis ir finanšu jomas darbinieku kompetences paaugstināšana, iegūstot padziļinātas zināšanas par finanšu vadību, lēmumu pieņemšanai nepieciešamās informācijas atklāšanu finanšu pārskatos saistībā ar normatīvo aktu par grāmatvedības uzskaiti un gada pārskata sagatavošanu budžeta iestādēs izmaiņām no 2019. gada 1. janvāra. 

Mācības norisināsies grupās pa 30 dalībniekiem laika periodā no 2018.gada aprīļa līdz septembrim. Mācību ilgums katrai grupai ir 10 darba dienas ar vienas nedēļas pārtraukumu starp mācībām. Kopumā mācības plānotas 11 grupām. Mācības notiek lekciju veidā un ietver teorētisko daļu un dažādu praktisku piemēru analīzi. Dalībnieki pēc 90% mācību stundu apmeklējuma un pārbaudes darba izpildes saņems sertifikātu.

11.maijā veiksmīgi noslēgušās pirmās grupas mācības un visi dalībnieki saņēmuši sertifikātus, sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudījumu.