Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Primārie dīleri

Izveidots : 17.07.2017. Atjaunots: 25.10.2023.

Primāro dīleru sistēma ir sadarbības forma starp emitentu un finanšu institūcijām, lai realizētu vienotu stratēģiju vērtspapīru sākotnējā un otrreizējā tirgus funkcionalitātes stiprināšanai un tā attīstības veicināšanai.

Primārie dīleri veic starpniecības un valsts vērtspapīru tirgus eksperta, kā arī dialoga ar investoriem veidotāja funkciju, iegādājoties vērtspapīrus sākotnējā izvietošanā un nodrošinot tirgus uzturētāja pienākumus otrreizējā tirgū.

Primāro dīleru sistēma Latvijā ieviesta no 2013. gada 11. februāra.

Tās mērķis ir sekmēt valsts vērtspapīru tirgus attīstību un aktivitāti – jaunu aizņemšanās instrumentu veidošanos, investoru bāzes paplašināšanos, aktīvāku, likvīdāku un investoriem pievilcīgāku valsts vērtspapīru tirgu, kā arī ar valsts parāda apkalpošanu saistīto risku samazināšanu.

Ja vien primārajam dīlerim attiecīgie valsts vērtspapīri ir pieejami tirdzniecības nolūkiem, divvirzienu kotācijas otrreizējā tirgū pastāvīgi tiek nodrošinātas šādiem valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīriem:

  1. obligāciju sērijām, kuru apjoms apgrozībā pēc nomināla sasniedzis vismaz 50 (piecdesmit) miljonus EUR, ja līdz to dzēšanai ir atlikuši vairāk nekā 3 (trīs) kalendārie mēneši;
  2. parādzīmju sērijām, kuru apjoms apgrozībā pēc nomināla sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) miljonus EUR, ja līdz to dzēšanai ir atlikuši vairāk nekā 3 (trīs) kalendārie mēneši.

Aktuālie etalona valsts vērtspapīri:

ISIN kods Dzēšanas datums Vērtspapīra veids Summa apgrozībā pēc nominālvērtības, EUR
LV 00005 70174 31.Jan.2025 5 gadu obligācijas 390 001 000,00
LV 00005 70182 03.Jūl.2027 7 gadu obligācijas 80 000 000,00


Aktuālie etalona GMTN vērtspapīri: 

Informācija par aktuālajiem GMTN vērtspapīriem atrodama šeit.
 

Primārie dīleri aktuālās valsts vērtspapīru divvirzienu kotācijas (t.i., pirkšanas un pārdošanas cenas un likmes) otrreizējā tirgū nodrošina:

  • Bloomberg (sadaļās LATVGB un LATVTB);
  • NASDAQ Riga elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Genium INET.

Primāro dīleru galvenie pienākumi:

  • pienākums darboties kā starpniekiem starp emitentu un investoru, tālāk izplatot iegādātos vērtspapīrus un veicinot investoru bāzes paplašināšanos;
  • pienākums nodrošināt likviditāti valsts vērtspapīru tirgū, veicinot tirdzniecību otrreizējā tirgū un efektīvu vērtspapīru cenas noteikšanu;
  • iesniegt Valsts kasei atskaites par darījumiem ar valsts vērtspapīriem.

Primāro dīleru galvenās tiesības:

  • tiesības piedalīties valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru sākotnējā izvietošanā un citos valsts iekšējā aizņēmuma darījumos;
  • tiesības saņemt valsts vērtspapīru primārā dīlera statusu.

Ar katru no primārajiem dīleriem Valsts kase slēdz līgumu par dalību valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru un GMTN programmas ietvaros emitēto vērtspapīru iekšējā tirgū sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanā.

Primārā dīleru līgums ir standartizēts. Līguma standarta forma ir pieejama šeit:

- Līgums

 

Atskaites par darījumiem ar valsts vērtspapīriem:

Izsoles dalībnieki – Primārie dīleri – nodrošina Valsts kasei informāciju par darījumiem ar valsts vērtspapīriem sākotnējā un otrreizējā tirgū saskaņā ar Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu lietu komitejas Eiropas Savienības valstu vērtspapīru tirgus apakškomitejā izstrādāto harmonizēto pārskatu formātu. Vēlāk šī informācija konsolidētā veidā tiek izmantota Eiropas tirgus aktivitātes atskaitēs (EMAR atskaitēs).

Atskaites par darījumiem iekļauj sevī eiro denominētos Latvijas valsts vērtspapīrus, kas emitēti gan iekšējā, gan ārējā tirgū.

Primārie dīleri atskaites par darījumiem nodrošina Valsts kasei XML formātā uz Valsts kases e-pastu: pasts@kase.gov.lv.

 

Papildus informācija:

HRF atskaišu vadlīnijas (13.04.2022)

XML piemērs

Vairāk informācijas par harmonizēto pārskatu formātu var atrast Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu lietu komitejas Eiropas Savienības valstu vērtspapīru tirgus apakškomitejas mājas lapā.

Konsolidētās eiro zonas primāro dīleru aktivitātes atskaites EMAR ir atrodamas šeit.

 

Primāro dīleru grupu veido:

1. Citadele banka 

2. Erste Group Bank AG 

3. Luminor Bank AS 

4. SEB bankas 

5. Swedbank 

Citiem tirgus dalībniekiem arī ir iespēja pretendēt uz primārā dīlera statusu, kvalificējoties noteiktiem kritērijiem, nosūtot pieteikumu Valsts kasei un iesniedzot papildu informāciju pēc Valsts kase pieprasījuma.

Valsts kase vērtē primārā dīlera kandidātus, izmantojot dažādus kritērijus, ar kuriem detalizēti var iepazīties šeit.