Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Informatīvā sanāksme par centralizācijas reformas aktualitātēm

Izveidots : 28.06.2024. Atjaunots: 29.06.2024.
2024. gada 7. maijā Valsts kase organizēja informatīvo sanāksmi Zemkopības ministrijas, Veselības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas resoru iestāžu un personāla vadītājiem par valsts pārvaldes vienotā pakalpojuma centra izveidi: atbalsta funkciju centralizāciju un Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekta īstenošanu.

 

Sanāksmes mērķis - informēt par aktualitātēm vienotā pakalpojumu centra izveidē valsts pārvaldē (turpmāk – centralizācijas reforma) un Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.2.1.i. investīcijas projektā "Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana" (turpmāk – projekts). 

Valsts kases pārstāvji sanāksmes dalībniekiem sniedza detalizētu pārskatu par līdzšinējo projekta gaitu, vēršot uzmanību nākamajiem soļiem un plānotajām aktivitātēm, lai nodrošinātu projekta veiksmīgu turpinājumu un savlaicīgu realizāciju. 

Otrajā sanāksmes daļā tika prezentētas aktualitātes par vienotā pakalpojumu centra izveides procesu Valsts kasē un svarīgāko pārmaiņu vadības procesā.  

Turpmāk šādas informatīvas sanāksmes plānots rīkot reizi divos mēnešos, lai informētu iestāžu un personāla vadītājus, kā arī grāmatvedības speciālistus par aktualitātēm projektā un centralizācijas reformā kopumā. 

Projekta aktivitātes tiek nodrošinātas, īstenojot Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1.2.r reformas "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projektu "Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana". 

Kopējais projekta attiecināmais finansējums ir 15 739 080 eiro t.sk. Atveseļošanās fonda finansējums – 13 440 000 eiro un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai, ne vairāk kā 2 299 080 eiro.