Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Diskonta likmes

Izveidots : 10.01.2019.

Diskonta likmes izmanto MK 13.02.2018. noteikumos Nr.87 paredzētos gadījumos aktīvu vai saistību pašreizējās vērtības aprēķināšanai. Likmes ir pieejamas sākot ar 2019.gadu, tās aktualizē vienu reizi ceturksnī (pirmā mēneša 10.datumā) un izmanto darījumiem attiecīgajā ceturksnī, piemēram, aktīvu vai saistību atzīšanai, vērtības samazinājuma aprēķināšanai.

Jautājumus par diskonta likmēm lūdzam sūtīt uz e-pastu parskati@kase.gov.lv.