Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

Publicēšanas kalendārs

Izveidots : 11.09.2018. Atjaunots: 09.10.2023.
2023.gads
Publikācijas

Publicēšanas periodiskums

Publicēšanas datums*
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Valsts kases mājaslapā pieejamie pārskati
Valsts kases publiskais gada pārskats 1 x gadā x            
Latvijas Republikas gada pārskats1 2 x gadā   3 (neauditēts)    

9
(auditēts)

 

 

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pārskati

Mēnesis - 1 x mēnesī

Gads - 1 x gadā

16

 

18

3

16

 

18

 

17

 

16

 

18

 

Pašvaldību pārskati

Mēnesis - 1 x mēnesī

Gads - 1 x gadā

16

 

18

3

16

 

18

 

17

 

16

 

18

 

Kopbudžeta izpildes pārskati

    Ceturkšņa pārskati

    Mēneša pārskats - Valsts budžeta izpilde

    Mēneša pārskats - Konsolidētā kopbudžeta izpilde

1 x ceturksnī

1 x mēnesī

1 x mēnesī

 

8

16

10

10

18

 

8

16

 

 

8

18

 

10

9

17

 

8

16

 

8

18

Valsts parāda vadības pārskati

    Mēneša pārskati

    Ceturkšņa biļetens

    Gada pārskati

 

1 x mēnesī

1 x ceturksnī

1 x gadā

 

16

 

 

18

21

16

 

18

 

 

17

21

 

16

 

18

 

Pārskati par galvojumiem 1 x mēnesī 16 18 16 18 17 16 18
ES līdzekļu izmantošana 1 x mēnesī katra mēneša 10.-15.datums
Norēķini ar pašvaldībām

Pēc katras IIN sadales atbilstoši
MK noteikumiem

Kopsummas par mēnesi - 1 x mēnesī

pēc katras IIN sadales veikšanas
 

līdz mēneša trešajai darba dienai

Atvērto datu portālā pieejamie pārskati
Valsts budžeta izpilde pa iestādēm, budžeta programmām/ apakšprogrammām un klasifikācijas kodiem 1 x mēnesī 8 10 8 8 9 8 8
Pašvaldību saistību apmērs 1 x gadā              

1Valsts kase auditētu Latvijas Republikas gada pārskatu publicē 3 darba dienu laikā pēc izskatīšanas Ministru kabinetā.

*Neparedzētu apstākļu gadījumā iespējamas novirzes no plānotajiem datumiem.