Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Kontakti

Izveidots : 09.09.2016. Atjaunots: 21.02.2024.

Klientu apkalpošanas centrs:

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
Tālr. 67094368

E-adrese: KLIENTU APKALPOŠANA

e-pasts: ekase@kase.gov.lv

Klientu apkalpošanas centra darba laiks

Pirmdiena - Ceturtdiena

8.30 - 17.15

Piektdiena - 8.30 - 16.00

Juridiskā adrese:

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
Tālr. 67094222

E-adrese: VALSTS KASE

e-pasts: pasts@kase.gov.lv

Rekvizīti:

Reģistrācijas Nr.: 90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22

Elektronisko rēķinu iesniegšana

E-adrese: E-RĒĶINI

Rēķinu iesniegšana

Rēķini sagatavojami atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam elektroniskā rēķina standartam. Elektroniskos rēķinus sagatavo Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā

Latvija.lv.  Elektroniskā rēķina sagatavošanā un iesniegšanā var izmantot Valsts reģionālās attīstības aģentūras informatīvo materiālu “E-rēķini un to aprite e-adrešu informācijas sistēmā”.

Iesniedzot Valsts kasei elektroniskos rēķinus, lūdzam izvēlēties  elektronisko adresi VALSTS KASE: E-RĒĶINI.

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Valsts kase pieņem apmeklētājus, kuri iepriekš pieteikušies pa tālruni 67094222, rakstveidā vai izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus (e-adresi: VALSTS KASE vai e-pastu pasts@kase.gov.lv) un iesnieguši iesniegumu (rakstveidā vai mutvārdos), kurā norāda nepieciešamību tikties un risināmo jautājumu. Risināmais jautājums formulējams tā, lai būtu iespējams konstatēt, ka tā risināšana ir Valsts kases kompetencē.

Ja apmeklētājs iesniegumā nav norādījis risināmo jautājumu vai tas ir norādīts nepilnīgi, atbildīgais par iesnieguma izskatīšanu telefoniski vai rakstiski informē apmeklētāju par nepieciešamību papildināt pieteikumu vai norādīt risināmo jautājumu.

Apmeklētāju pieņem Valsts kases pārvaldnieks vai viņa pilnvarota Valsts kases amatpersona.

Valsts kase pēc iesnieguma izvērtēšanas divu nedēļu laikā ar iesnieguma iesniedzēju saskaņo pieņemšanu apmeklētājam pēc iespējas izdevīgā laikā, nepieciešamības gadījumā, ja tas abpusēji tehnoloģiski iespējams, piedāvājot attālinātu tikšanos, un laiku, kas nav retāks par reizi mēnesī.

 

 

Visi darbnieku kontakti
images

Karte ar valsts kases atrašanās vietu