Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Biežāk uzdotie jautājumi

Izveidots : 14.09.2017. Atjaunots: 15.08.2023.

Kā rīkoties, ja ir jāatgūst kļūdaini samaksāts nodoklis/ nodeva/ sods vai arī tas ir samaksāts uz nepareizu kontu?

Valsts budžeta ieņēmumu kontus administrē Valsts ieņēmumu dienests, kā arī sniedz konsultācijas par nodokļu, nodevu un soda naudu atmaksas jautājumiem. Ja maksājums veikts uz kādu no valsts budžeta ieņēmumu kontiem Valsts kasē LVxxTREL106xxxxxxxxxx, jāvēršas pie Valsts ieņēmumu dienesta, izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, zvanot uz informatīvo tālruni 67120000 vai sūtot e-pastu uz vid@vid.gov.lv .

Ja ir veikts maksājums uz kontu Valsts kasē, bet maksājuma mērķī nav norādīta būtiska informācija, kā to labot?

Valsts kase nevar labot maksājuma datus. Maksātājam ir jāvēršas iestādē, kurā ir saņemts pakalpojums un rekvizīti maksājuma veikšanai, vai arī iestādē, kura ir pieņēmusi lēmumu par soda uzlikšanu (piemēram, ja tiek maksāta valsts nodeva par pasi – jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, informatīvais tālrunis 67209400 vai e-pasts pasts@pmlp.gov.lv; ja tiek maksāts Ceļu policijas uzlikts sods – jāvēršas Iekšlietu ministrijas Sodu reģistrā, informatīvais tālrunis 67219111 vai e-pasts pd@ic.iem.gov.lv).

Kā rīkoties, ja sods ir samaksāts, bet CSDD uzrādās informācija, ka nav samaksāts?

Ir jāsazinās ar iestādi, kas nodrošina informāciju par atbilstošā soda nomaksu: 

- jautājumos  par naudas soda maksājumiem, ko uzliek Ceļu policija, jāvēršas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā - informatīvais tālrunis 67219111 vai e-pasts pd@ic.iem.gov.lv .

- jautājumos par naudas soda maksājumiem ar fotoradara fiksētiem pārkāpumiem, jāvēršas Ceļu satiksmes drošības direkcijā - informatīvais tālrunis 67025777.

Kā rīkoties, ja maksājums ir veikts, bet ieslodzītais nav saņēmis naudu?

Maksājuma mērķī ir jābūt norādītam ieslodzītās personas vārdam, uzvārdam un personas kodam. Par šo maksājumu saņemšanu vai maksājuma mērķa precizēšanu jāsazinās ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi vai atbilstošo ieslodzījumu vietu. Kontaktinformācija atrodama Ieslodzījumu vietu pārvaldes mājaslapā.

Vai es varu ierasties Valsts kasē un samaksāt nodokli vai nodevu skaidrā naudā vai ar bankas karti?

Valsts kases funkcijas neparedz nodevu un nodokļu iekasēšanu. Lai veiktu samaksu uz kontu Valsts kasē, jāizmanto jebkuras komercbankas vai Latvijas Pasta pakalpojumi.

Esmu saņēmis SMS no bankas par ieskaitījumu savā kontā no Valsts kases, bet nezinu, kas tā par naudu.

Lūdzam pārbaudīt sava konta izrakstu. Ja maksātājs ir VALSTS KASE (Budžeta maksājumi) vai Valsts budžets (VID), jāvēršas pie Valsts ieņēmumu dienesta, izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, zvanot uz informatīvo tālruni 67120000 vai sūtot e-pastu uz vid@vid.gov.lv ; ja maksātājs ir, piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA (Budžeta maksājumi)), Nodarbinātības valsts aģentūra vai cita iestāde, jāsazinās ar attiecīgo maksātāju.

Kā rīkoties, ja nav saņemta pensija, pabalsts, bērnu nauda, stipendija, alga vai cits maksājums?

Valsts kases klienti (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, Lauku atbalsta dienests u.c.) veic maksājumus, kurus Valsts kase izpilda un ieskaita saņēmēja kontā vienas darba dienas laikā no maksājuma rīkojuma iesniegšanas brīža Valsts kasē. Ja maksājums nav saņemts vai arī saņemtā maksājuma summa nav korekta, jāvēršas pie tās iestādes, kura veic aprēķinu un maksājumu.

Kā es varu atgūt drošības naudu vai depozītu maksātnespējas procesā?

Pārbaudiet kontu Valsts kasē, uz kuru veicāt drošības naudas iemaksu. Ja konta numurs atbilst zemāk norādītajiem, lūdzam sazināties ar konta turētāju.

LVxxTREL8135xxxxxxxxx – Valsts ieņēmumu dienests

LVxxTREL8130056xxxxxx - Valsts ieņēmumu dienests

LVxxTREL8131056xxxxxx – Valsts ieņēmumu dienests

LVxxTREL8190458xxxxxx – Tiesu administrācija

LVxxTREL828xxxxxxxxxx – Augstākā Tiesa

LVxxTREL8190495xxxxxx – Maksātnespējas kontroles dienests

Kā var Valsts kasei pieprasīt informāciju par savu veikto maksājumu?

Informāciju no Valsts kases var saņemt, aizpildot Iesniegumu informācijas saņemšanai Valsts kasē. Konsultāciju par iesnieguma aizpildīšanu var saņemt, rakstot uz e-pastu ekase@kase.gov.lv vai zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368.

Komercbankā nobloķēts konts. Vai to veic Valsts kase?

Nē, Valsts kases funkcijas neparedz kontu bloķēšanu komercbankās. Ja Jums nav nokārtotas saistības, šādu rīkojumu var izdot Valsts ieņēmumu dienests vai arī zvērināts tiesu izpildītājs. Lūdzam sazināties ar savu banku, lai precizētu rīkojuma devēju.

Saņemts tiesas lēmums par samaksātās nodevas atmaksu. Kas ir jādara?

Ar tiesas lēmumu vai atzinumu ir jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, zvanot uz informatīvo tālruni 67120000 vai sūtot e-pastu uz vid@vid.gov.lv .