Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Grāmatvedības uzskaites pakalpojums

Izveidots : 23.02.2018. Atjaunots: 14.10.2021.

Valsts kase valsts budžeta iestādēm nodrošina grāmatvedības uzskaites pakalpojuma un personālvadības uzskaites informācijas sistēmas pakalpojuma sniegšanu.

Grāmatvedības uzskaites pakalpojuma ietvaros Valsts kase nodrošina visu grāmatvedības uzskaites posmu veikšanu, tai skaitā:

  • iestādes saimniecisko darījumu uzskaiti un maksājuma dokumentu sagatavošanu;
  • atlīdzības uzskaiti un izmaksu;
  • iestādes prasību un saistību uzskaiti;
  • iestādes materiālo un nemateriālo vērtību uzskaiti;
  • inventarizācijas veikšanai nepieciešamo grāmatvedības uzskaites dokumentu sagatavošanu;
  • komandējumu, darba braucienu uzskaiti;
  • normatīvajos aktos noteikto pārskatu sagatavošanu.

 
Valsts kases grāmatvedības uzskaites pakalpojums ir sertificēts atbilstoši kvalitātes pārvaldības sistēmas (ISO 9001:2015) un informācijas drošības pārvaldības sistēmas (ISO 27001:2013) prasībām.

Pakalpojumu sniegšanu Valsts kase nodrošina slēdzot starpresoru vienošanos ar iestādi.

Konsultācijas par pakalpojumu saņemšanas kārtību un lietošanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv

Veidlapas un instrukcijas

Pieteikums par grāmatvedības uzskaites un personālvadības uzskaites sistēmas lietošanu

Pieteikums par grāmatvedības uzskaites un personālvadības uzskaites sistēmas lietošanas pārtraukšanu

 

Valsts kases Grāmatvedības uzskaites pakalpojuma departamenta lietotāju pieteikums