Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Valsts kases ierosinājums valūtu kursu līmeņiem, kas būtu izmantojami, sagatavojot valsts budžeta pieprasījumus 2025.-2027. gadam.

Izveidots : 21.06.2022. Atjaunots: 28.06.2024.

 

Valūta Valsts kases ierosinājums valūtas kursam, kas izmantojams valsts budžeta pieprasījumu 2025.-2027.gadam sagatavošanai Maiņas kursa svārstību intervāla 2025.gadā zemākā robeža
USD 0,966 euro par vienu USD 1,023 euro par vienu USD
CAD 0,722 euro par vienu CAD 0,737 euro par vienu CAD
GBP 1,210 euro par vienu GBP 1,282 euro par vienu GBP
NOK 0,102 euro par vienu NOK 0,110 euro par vienu NOK
CHF 1,044 euro par vienu CHF 1,081 euro par vienu CHF
SEK 0,100 euro par vienu SEK 0,103 euro par vienu SEK
DKK 0,134 euro par vienu DKK 0,134 euro par vienu DKK
PLN 0,237 euro par vienu PLN 0,250 euro par vienu PLN
HUF 0,268 euro par simts HUF 0,316 euro par simts HUF
CZK 4,322 euro par simts CZK 4,566 euro par simts CZK
JPY 0,673 euro par simts JPY 0,752 euro par simts JPY
XDR* 1,269 euro par vienu XDR 1,322 euro par vienu XDR
RUB 1,268 euro par simts RUB 1,508 euro par simts RUB
TRY 2,948 euro par simts TRY 3,062 euro par simts TRY

*XDR valūtu groza kursa prognozei tika izmantots jauns valūtu īpatsvars, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.augustā ar indikatīvajiem valūtu svariem uz 2022.gada 17.jūniju.

Izvērtējot pašreizējo situāciju valūtu tirgū, veicot ekonometrisko modelēšanu un apkopojot vadošo pasaules banku prognožu novērtējumus, sagaidāms, ka turpmāk EUR vērtību pret pārējām valūtām ietekmēs šādi būtiskākie faktori:

  • Eiropas Centrālās bankas, ASV Federālās Rezervju Sistēmas un atbilstošo valstu centrālo banku īstenotās monetārās politikas un to virziens;
  • Krievijas militārā iebrukuma attīstība Ukrainā un citi ģeopolitiskie riski;
  • Naftas  un gāzes cenu nākotnes dinamika, kas lielā mērā ietekmē šī dabas resursa eksportējošo valstu (Krievija, Norvēģija, Kanāda, ASV) un valstu, kas visvairāk ir atkarīgas no šo resursu importa, valūtas vērtību;
  • atbilstošās valsts prognozētā ekonomikas izaugsme nākamajos gados un sagaidāmais izaugsmes relatīvais līmenis pret euro zonas ekonomikas izaugsmi.

Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka finanšu tirgos novērotās svārstības ir augstas un finanšu aktīvu (tai skaitā valūtu) cenu ietekmējošo faktoru dinamika bieži vien nav iepriekš paredzama (šo faktu atzīst arī pasaules lielāko banku analītiķi), it īpaši šī brīža augstās nenoteiktības apstākļos, kas savukārt apgrūtina drošu prognožu veidošanu.

Valsts kases prognozes atbilstoši vispārpieņemtai finanšu tirgus analīzes praksei balstās uz pašlaik pieejamo informāciju par gaidāmo pasaules ekonomikas dinamikas un finanšu tirgus situācijas nākotnes attīstību, tai skaitā ierēķinot pašlaik ar vidēju un lielu varbūtību iespējamo nelabvēlīgo scenāriju realizēšanos, taču, iestājoties neprognozētiem notikumiem, pie līdzšinējās finanšu tirgus situācijas un valūtu kursu augstās svārstību amplitūdas nākotnes valūtu kursu dinamika var būtiski atšķirties no prognozētās, un līdz ar to faktiskie valūtu maiņas kursi var būtiski atšķirties no valsts budžeta pieprasījumu sagatavošanā izmantotajiem, atsevišķos laika intervālos atrodoties ap ailē „Maiņas kursa svārstību intervāla 2025.gadā zemākā robeža” norādītiem līmeņiem vai pat pārsniedzot tos.