Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Sabiedrības līdzdalība

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 25.05.2022.
Valsts kase aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties tiesiskā regulējuma izstrādes procesā, rakstiski sniedzot viedokli vai atzinumu par projektu tā izstrādes vai saskaņošanas stadijā.

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām

Latvijas zvērinātu revidentu asociācija

lzra.lv.png

 

Latvijas zvērinātu revidentu asociācija iesaistās aktuālu grāmatvedības uzskaites jautājumu risināšanā un sadarbībā ar Valsts kontroli, lai nodrošinātu gada pārskata atzinumu sniegšanu saimnieciskā gada pārskata konsolidācijā iesaistītajām institūcijām.

 

Kontaktpersona:

Ligita Agleniece
Pārskatu departamenta direktore
tālr: 67094249

e-pasts: ligita.ageniece@kase.gov.lv

 

Vineta Parfenkova
Pārskatu departamenta direktora vietniece
tālr: 67094248

e-pasts: vineta.parfenkova@kase.gov.lv

 

 

 

Latvijas Kvalitātes biedrība

LKB logo_LV.png

Valsts kase ir Latvijas Kvalitātes biedrības biedrs un sadarbojas kvalitātes, risku un labas pārvaldības jomā, lai sekmētu uz rezultātu orientētu procesu pieeju, kvalitātes vadības sistēmas attīstību un efektivitāti, risku pārvaldību, pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu un klientu apmierinātību, lai veicinātu iestādes darbības efektivitāti un stratēģisko mērķu sasniegšanu.

 

Kontaktpersona:

Imandra Galandere-Zīle
Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore
tālr: 67094203

e-pasts: imandra.galandere-zile@kase.gov.lv

 

 

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija

LNPVA logo.png

 

Valsts kase ir Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācijas biedrs un sadarbojas ar asociāciju, lai nodrošinātu projektu vadības principu pielietošanu attīstības pasākumu īstenošanai, uzlabojot gan plānošanas kvalitāti, gan attīstības pasākumu koordinētu realizēšanu un uzraudzību, veicinātu profesionālas informācijas apmaiņu biedru starpā par aktualitātēm projektu vadīšanas jomā, kā arī projektu vadības ieviešanu valsts pārvaldē, tādā veidā veicinot institūciju stiprināšanu un efektīvāku mērķu sasniegšanu.

 

Kontaktpersona:

Imandra Galandere-Zīle
Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore
tālr: 67094203

e-pasts: imandra.galandere-zile@kase.gov.lv

Starpinstitūciju darba grupas un konsultatīvās padomes

Informācija par darba grupu

Darbības ilgums

Kontaktpersona

Kontakt- informācija

Izveidota ar Ministru prezidenta 11.01.2010. rīkojumu Nr.13 „Par darba grupu sadarbības uzlabošanai ar starptautiskajām kredītreitingu aģentūrām”

Regulāri reizi gadā līdz attiecīgā gada 1.novembrim darba grupa sagatavo informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par Latvijas valsts kredītreitingu un faktoriem, kas to ietekmē, un priekšlikumiem kredītreitinga uzlabošanai

Valsts kases Finanšu resursu departaments

Tālrunis: 67094388

Valsts kasē nav izveidotas starpinstitūciju konsultatīvās padomes.

Tiesību aktu projekti

Informāciju lūdzam skatīt Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/

 

Sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas

Valsts kasē nav notikušas sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas.

Trauksmes celšana

Lai ziņotu par pārkāpumu, aizpildītu un parakstītu trauksmes ziņojuma veidlapu ​nosūta uz  e-pastu trauksme@kase.gov.lv vai iesniedz personīgi. Ziņojuma veidlapa pieejama šeit 

Visa informācija par Trauksmes celšanas likumu - www.trauksmescelejs.lv.