Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pārskati

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 05.06.2023.

Pārskati sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumiem Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība" un 28.09.2021. noteikumiem Nr.652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība".

Mēneša pārskatu sadaļā norādīta:

  • no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības izpilde, ziedojumu un dāvinājumu izpilde, izsniegtie aizņēmumi un galvojumi.
  • valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izpilde par kontiem, kas neatrodas Valsts kasē, izsniegtie aizņēmumi un galvojumi. (Valsts budžeta iestādes informāciju par budžeta izpildi ePārskatos neiesniedz).

Gada pārskatu sadaļā norādīta valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu finanšu pārskatu informācija un budžeta izpilde.

Pārskatus skatīt šeit: Ministriju, centrālo valsts iestāžu gada pārskati un daļēji no valsts budžeta finansētu atvasinātu publisku personu pārskati

Lai iegūtu pārskatu:

  • norādiet periodu (gads vai mēnesis);

  • norādiet organizācijas nosaukumu – nospiediet meklēšanas pogu, lai iegūtu  ministriju, centrālo valsts iestāžu, to padotības iestāžu un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu, budžeta nefinansētu iestāžu sarakstu vai ierakstiet 3 burtus no meklējamās iestādes nosaukuma; Lai iegūtu datus par visām iestādēm kopā, norādiet: "Ministrijas un centrālās valsts iestādes" (no 2020.gada) vai "Valsts kopā" (līdz 2020.gadam).

  • norādiet veidlapu;

  • norādiet valūtu. Izvēloties valūtu „Euro”, pārskati, kas sagatavoti par pārskata periodu līdz 2013.gada 31.decembrim, tiks attēloti pārrēķināti euro pēc valūtas kursa 1 euro = 0.702804 lati;

  • nospiediet pogu „Rādīt”*, lai apskatītu pārskatu uz ekrāna. Nospiediet pogu „Excel” vai „Pdf”, lai iegūtu pārskatu atsevišķā failā.