Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

Mēneša pārskati

Izveidots : 06.02.2018. Atjaunots: 16.05.2024.

Mēneša pārskatā apkopota informācija par valsts un pašvaldību budžeta izpildi, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi.
Valsts budžetu veido pamatbudžets un speciālais budžets, t.sk. ziedojumi un dāvinājumi. Pašvaldību budžetu veido pamatbudžets un ziedojumi un dāvinājumi. No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu veido pamatdarbības budžets un ziedojumi un dāvinājumi.
Informatīvi tiek veidots konsolidētais kopbudžets, konsolidētais valsts budžets un konsolidētais pašvaldību budžets.
Budžeta izpildi norāda atbilstoši pieņemtajam valsts budžeta likumam vai pašvaldību saistošajiem noteikumiem.
Konsolidētajā valsts budžetā ietver valsts pamatbudžetu, valsts speciālo budžetu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu, kā arī ziedojumus un dāvinājumus.
Veicot konsolidāciju, izslēdz pārskata perioda savstarpējos darījumus (ieņēmumi, izdevumi un finansēšana) un transfertus.

Papildus Valsts kases mājaslapā publicētajai informācijai, atvērto datu portālā https://data.gov.lv/ pieejama*:
- Informācija par valsts budžeta izpildi pa iestādēm, budžeta programmām/ apakšprogrammām un klasifikācijas kodiem
- Informācija par pašvaldību saistību apmēru
*Lai atvērto datu portālā iegūtu datu kopu Excel formātā, izvēlieties attiecīgā perioda datni, nospiediet pogu “Izpētīt" un izvēlieties "Lejupielādēt”.

2024.gada mēneša pārskati

Mēneša pārskats Valsts budžeta izpilde ietver šādus pārskatus: “Valsts budžeta ieņēmumi un izdevumi”, “Valsts pamatbudžeta ieņēmumi”, “Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” un  “Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums (atbilstoši likuma par valsts budžetu 3. pielikumam pa ministrijām)”. Pārskatu publicē nākamā mēneša sestajā darba dienā.

Nr. Mēnesis Pārskata nosaukums Pārskats .xls Pārskats .pdf Vizualizācija .pdf
1 Janvāris Valsts budžeta izpilde    
Konsolidētā kopbudžeta izpilde
2 Februāris Valsts budžeta izpilde    
Konsolidētā kopbudžeta izpilde
3 Marts Valsts budžeta izpilde    
Konsolidētā kopbudžeta izpilde
4 Aprīlis Valsts budžeta izpilde    
Konsolidētā kopbudžeta izpilde

- Mēneša pārskata tabulas “Konsolidētā kopbudžeta izpilde”, “Konsolidētā valsts budžeta izpilde”, “Konsolidētā pašvaldību budžeta izpilde” un “Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas” turpmāk pieejamas šeit. Pārskatu iegūšanas apraksts;
- Detalizēta informācija par pašvaldību budžetu izpildi pieejama šeit;
- Detalizēta informācija par no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi pieejama šeit;
- Informācija par valsts parādu pieejama šeit;
- Informācija par valsts izsniegtajiem galvojumiem pieejama šeit.

2023.gada mēneša pārskati

Mēneša pārskats Valsts budžeta izpilde ietver šādus pārskatus: “Valsts budžeta ieņēmumi un izdevumi”, “Valsts pamatbudžeta ieņēmumi”, “Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” un  “Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums (atbilstoši likuma par valsts budžetu 3. pielikumam pa ministrijām)”. Pārskatu publicē nākamā mēneša sestajā darba dienā.

1 Janvāris

Valsts budžeta izpilde

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

2 Februāris

Valsts budžeta izpilde

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

3 Marts

Valsts budžeta izpilde

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

4 Aprīlis

Valsts budžeta izpilde

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

5 Maijs

Valsts budžeta izpilde

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

6 Jūnijs

Valsts budžeta izpilde

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

7 Jūlijs

Valsts budžeta izpilde

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

8 Augusts

Valsts budžeta izpilde

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

9 Septembris

Valsts budžeta izpilde

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

10 Oktobris

Valsts budžeta izpilde

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

11 Novembris

Valsts budžeta izpilde

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

12 Decembris

Valsts budžeta izpilde

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

   Valsts konsolidētā budžeta izpilde vizuāli

   Pašvaldību budžeta izpilde vizuāli

 

 

 

Sākot ar 2023.gadu, mēneša pārskatos ir veiktas informācijas atklāšanas izmaiņas un mainīta to atrašanās vieta:
- Mēneša pārskata tabulas “Konsolidētā kopbudžeta izpilde”, “Konsolidētā valsts budžeta izpilde”, “Konsolidētā pašvaldību budžeta izpilde” un “Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas” turpmāk pieejamas šeit. Pārskatu iegūšanas apraksts;
- Detalizēta informācija par pašvaldību budžetu izpildi pieejama šeit;
- Detalizēta informācija par no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi pieejama šeit;
- Informācija par valsts parādu pieejama šeit;
- Informācija par valsts izsniegtajiem galvojumiem pieejama šeit.

2022.gada mēneša pārskati

1 Janvāris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

2 Februāris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

3 Marts

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

4 Aprīlis

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

5 Maijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

6 Jūnijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

7 Jūlijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

8 Augusts

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

9 Septembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

10 Oktobris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

11 Novembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

12 Decembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

 

2021.gada mēneša pārskati

1 Janvāris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde*

2 Februāris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde*

3 Marts

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde*

4 Aprīlis

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde*

5 Maijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde*

 

6

 

Jūnijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde*

7 Jūlijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde*

8 Augusts

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde*

9 Septembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde*

10 Oktobris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

11 Novembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

12 Decembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām**

Konsolidētā kopbudžeta izpilde**

*Konsolidētā kopbudžeta izpildes 2021.gada janvāra līdz septembra pārskatos precizēti dati 1., 2. un 4.pielikumu finansēšanas sadaļā (16.11.2021.)
**Valsts budžeta izpildes decembra pārskatā pa programmām un apakšprogrammām un konsolidētā kopbudžeta izpildes decembra pārskatā 4. un 10.tabulā ailēs “Likumā apstiprinātais gada plāns” un “Izpilde no gada sākuma” precizēti dati no izdevumu ekonomiskās klasifikācijas koda 6000 uz kodu 3000, 2. un 4.pielikumā budžeta izpildes pārskata periodā precizēti dati no izdevumu ekonomiskās klasifikācijas koda 6200 uz kodu 3200 (12.04.2022.)

2020.gada mēneša pārskati

1 Janvāris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

2 Februāris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

3 Marts

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

4 Aprīlis

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

5 Maijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

6 Jūnijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

7 Jūlijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

8 Augusts

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

9 Septembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

10 Oktobris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

11 Novembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

12 Decembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

2019.gada mēneša pārskati

1 Janvāris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

2 Februāris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

3 Marts

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

4 Aprīlis

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

5 Maijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

6 Jūnijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

7 Jūlijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

8 Augusts

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

9 Septembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

10 Oktobris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

11 Novembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

12 Decembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

2018.gada mēneša pārskati

1 Janvāris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

2 Februāris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

3 Marts

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

4 Aprīlis

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

5 Maijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

6 Jūnijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

7 Jūlijs

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

8 Augusts

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

9 Septembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

10 Oktobris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

11 Novembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

12 Decembris

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām

Konsolidētā kopbudžeta izpilde

 

2017.gada mēneša pārskati

1 Janvāris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris)

Oficiālā mēneša pārskata konsolidācija (janvāris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris)

2 Februāris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris)

Oficiālā mēneša pārskata konsolidācija (janvāris-februāris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-februāris)

3 Marts

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts)

Oficiālā mēneša pārskata konsolidācija (janvāris-marts)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-marts)

4 Aprīlis

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis)

Oficiālā mēneša pārskata konsolidācija (janvāris-aprīlis)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-aprīlis)

5 Maijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs)

Oficiālā mēneša pārskata konsolidācija (janvāris-maijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-maijs)

6 Jūnijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs)

Oficiālā mēneša pārskata konsolidācija (janvāris-jūnijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-jūnijs)

7 Jūlijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs)

Oficiālā mēneša pārskata konsolidācija (janvāris-jūlijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-jūlijs)

8 Augusts

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts)

Oficiālā mēneša pārskata konsolidācija (janvāris-augusts)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-augusts)

9 Septembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris)

Oficiālā mēneša pārskata konsolidācija (janvāris-septembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-septembris)

10 Oktobris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris)

Oficiālā mēneša pārskata konsolidācija (janvāris-oktobris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-oktobris)

11 Novembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris)

Oficiālā mēneša pārskata konsolidācija (janvāris-novembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-novembris)

12 Decembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris)

Oficiālā mēneša pārskata konsolidācija (janvāris-decembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-decembris)

2016.gada mēneša pārskati

1 Janvāris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris)

2 Februāris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-februāris)

3 Marts

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-marts)

4 Aprīlis

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-aprīlis)

5 Maijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-maijs)

6 Jūnijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-jūnijs)

7 Jūlijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-jūlijs)

8 Augusts

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-augusts)

9 Septembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-septembris)

10 Oktobris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-oktobris)

11 Novembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-novembris)

12 Decembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-decembris)

2015.gada mēneša pārskati

1 Janvāris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris)

2 Februāris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-februāris)

3 Marts

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-marts)

4 Aprīlis

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-aprīlis)

5 Maijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-maijs)

6 Jūnijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-jūnijs)

7 Jūlijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-jūlijs)

8 Augusts

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-augusts)

9 Septembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-septembris)

10 Oktobris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-oktobris)

11 Novembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-novembris)

12 Decembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-decembris)

2014.gada mēneša pārskati

1 Janvāris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris)

2 Februāris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-februāris)

3 Marts

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-marts)

4 Aprīlis

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-aprīlis)

5 Maijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-maijs)

6 Jūnijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-jūnijs)

7 Jūlijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-jūlijs)

8 Augusts

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-augusts)

9 Septembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-septembris)

10 Oktobris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-oktobris)

11 Novembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-novembris)

12 Decembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-decembris)

2013.gada mēneša pārskati

1 Janvāris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris)

2 Februāris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-februāris)

3 Marts

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-marts)

4 Aprīlis

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-aprīlis)

5 Maijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-maijs)

6 Jūnijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-jūnijs)

7 Jūlijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-jūlijs)

8 Augusts

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-augusts)

9 Septembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-septembris)

10 Oktobris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-oktobris)

11 Novembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-novembris)

12 Decembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-decembris)

2012.gada mēneša pārskati

1 Janvāris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris)

2 Februāris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-februāris)

3 Marts

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-marts)

4 Aprīlis

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-aprīlis)

5 Maijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-maijs)

6 Jūnijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-jūnijs)

7 Jūlijs

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-jūlijs)

8 Augusts

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-augusts)

9 Septembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-septembris)

10 Oktobris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-oktobris)

11 Novembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-novembris)

12 Decembris

Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris)

Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām (janvāris-decembris)