Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes darbības nodrošināšanai

Izveidots : 17.07.2017. Atjaunots: 18.07.2017.

 KF.jpg

„Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes darbības nodrošināšanai” 

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu Valsts kase pildija Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes funkcijas 2007.-2013.gada plānošanas periodā. Sertifikācijas iestādes funkcijas ir sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai apstiprinātas izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumus un apstiprināt, ka deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošajiem Eiropas Kopienas un dalībvalsts noteikumiem. Maksājumu iestādes funkcijas ir nodrošināt no Eiropas Komisijas saņemto un izlietoto Eiropas Savienības fondu līdzekļu uzskaiti un veikt maksājumus Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem iespējami īsākā termiņā.

Ar 2012.gada 1.janvāri Valsts kase uzsāka Eiropas Savienības fondu projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/04 „Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes darbības nodrošināšanai” īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas : LVL 255 399.00, tai skaitā ES fondu finansējums – 100% no attiecināmajām izmaksām - LVL 255 399.00.

Projekta beigu termiņš: 2015.gada 31.decembris

Projekta mērķis: nodrošināt efektīvu maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju realizēšanu. Lai īstenotu projekta mērķi, projektā paredzētas sekojošas aktivitātes: Eiropas savienības fondu administrēšana, Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi, Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana, kā arī mācības, konferences un semināri, kas veicina Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti.