Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

e-iesniegums

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 29.06.2021.

e-iesniegums Valsts kasei:

1. Valsts kasei  adresētu elektroniskā veidā noformētu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam iesniegt e-adresē (lūdzam izvēlēties e-adresi VALSTS KASE vai atbilstošu tās apakšadresātu) vai sūtīt uz Valsts kases oficiālo e-pasta adresi: pasts@kase.gov.lv (iesniegumu Valsts kase izskata septiņu darba dienu laikā).

2. Valsts kasei  adresētu elektroniskā veidā noformētu iesniegumu, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā http://www.latvija.lv/, lūdzam iesniegt šeit. Papildu informāciju sk. šeit. Iesniegumu Valsts kase izskata septiņu darba dienu laikā.

3. Valsts kasē e-adresē vai e-pasta adresē pasts@kase.gov.lv saņemtos elektroniskos iesniegumus, kas nav noformēti atbilstoši Iesniegumu likuma 2.panta trešajai daļai (nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai nav iesniegts, izmantojot tiešsaistes formas), Valsts kase izskata šādos termiņos:

3.1. piecu darba dienu laikā, ja iesniegumā minētais jautājums saistīts ar Valsts kases klientu apkalpošanu, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība un termiņi;

3.2. 30 dienu laikā, ja iesniegumā ietverts Valsts kases kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums.