Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Valsts kases darbības stratēģija 2023.-2026. gadam

Izveidots : 11.07.2023.
Valsts kase atbilstoši normatīvajam regulējumam, Likuma par budžetu un finanšu vadību noteiktā deleģējuma un Valsts kases nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu realizēšanai to izpildei plānotā finansējuma apmērā ir izstrādājusi Valsts kases darbības stratēģiju 2023.-2026. gadam (turpmāk – Stratēģija) – vidēja termiņa plānošanas un vadības dokumentu.

Stratēģijas izstrādes gaitā veikta analīze par Valsts kases ilgtspējas principiem un virzieniem jaunajam stratēģijas periodam, iekļaujot tajā uz ilgtspēju vērstus stratēģiskos mērķus un rezultatīvos rādītājus.

Jaunajā stratēģijas periodā Valsts kases darbība fokusēsies:

  • ilgtspējīgas attīstības principos;

  • modernos pakalpojumos un tehnoloģijās;

  • procesu tālākā digitālā transformēšanā.

Valsts kases 2020.-2022. gada darbības stratēģijas izvērtējums veikts tās 2022. gada publiskajā gada pārskatā.