Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Pārvaldnieks

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 26.06.2023.

 

 

K.Āboliņš

Kaspars Āboliņš dzimis 1975. gada 1. janvārī.

1996. gadā ieguvis bakalaura grādu Biznesa vadībā Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātē, bet 1999. gadā – Sociālo zinātņu maģistra grādu Sabiedrības vadībā, absolvējot Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti. No 1994. -1996. gadam K. Āboliņš strādājis Finanšu ministrijas Ārējā parāda vadības departamentā, sākotnēji par Aizņēmumu prognozēšanas un analīzes nodaļas vecāko ekspertu, vēlāk – par šīs nodaļas vadītāju. 1997. gadā K. Āboliņš kļuva par Valsts kases Finanšu risku vadības departamenta direktoru un strādāja šai amatā līdz 2006. gada aprīlim.

Kopš 2006.gada aprīļa K.Āboliņš ir iecelts par Valsts kases pārvaldnieku.

Papildus no 1999.-2001. gadam K. Āboliņš bijis arī Finanšu ministrijas Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu koordinācijas un uzraudzības padomes vadītājs, bet no 1997.-2002. gadam – Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes loceklis, vēlāk – priekšsēdētājs.

No 2001. līdz 2009. gadam K. Āboliņš kā Finanšu ministrijas pārstāvis iecelts par SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” padomes locekli, lai kontrolētu Ziemeļu investīciju bankas aizdevuma SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” izlietojumu un riskus.

Ar Ministru kabineta rīkojumu no 2008. gada jūnija iecelts par Ziemeļu Investīciju bankas Direktoru valdes direktora vietnieks un no 2011. gada jūlija līdz 2019. gada oktobrim par Direktoru valdes direktoru. Rotācijas kārtībā no 2016. gada jūnija līdz 2018. gada jūnijam K. Āboliņš vadīja Ziemeļu Investīciju bankas Direktoru valdi.

2008. gada beigās valstij pārņemot AS „Parex banka”, K. Āboliņš no 2008. gada decembra līdz 2010. gada martam iecelts par AS „Parex banka” padomes locekli, lai pārstāvētu bankas akcionāru intereses akcionāru sapulču starplaikā un uzraudzītu valdes darbību, nodrošinot bankas darbības turpmāku izaugsmi un attīstību.

Amatu savienošanas kārtībā no 2012. gada jūlijam līdz septembrim K. Āboliņš bijis VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs – atbildīgs par VAS „Valsts nekustamie īpašumi” komercdarbību.

No 2013. gada jūlija līdz 2015. gada janvāra beigām K. Āboliņš bijis iecelts arī par AS „Reverta” padomes priekšsēdētāja vietnieku, atbildot par sabiedrības akcionāru interešu pārstāvību un valdes darbības uzraudzību.

2014. gadā (marts-decembris) K. Āboliņš tika izraudzīts par AS „Attīstības finanšu institūcija” Restrukturizācijas vadītāju, organizējot un vadot VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija „Altum””, SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” un VAS „Lauku attīstības fonds” integrācijas (reorganizācijas) procesu, vienlaikus nodrošinot visa procesa uzraudzību, koordinēšanu un kontroli. Šajā posmā Valsts kases pārvaldnieka pienākumus pildīja pārvaldnieka vietniece Gunta Medne.

No 2018. gada janvāra  līdz 2020.gada aprīlim amatu savienošanas kārtībā K. Āboliņš pildīja  AS „Conexus Baltic Grid” padomes priekšsēdētāja pienākumus.

No 2015. gada februāra līdz 2023. gada maijam amatu savienošanas kārtībā K. Āboliņš pilda arī AS „Air Baltic Corporation” padomes locekļa pienākumus.

No 2019. gada septembra amatu savienošanas kārtībā K. Āboliņš pilda arī AS „Augstsprieguma tīkls” padomes priekšsēdētāja pienākumus.

Profesionālās zināšanas K. Āboliņš papildinājis ar finanšu risku, kredītrisku, finanšu tirgu un instrumentu vadību saistītās starptautiskās mācībās un semināros.

Bez dzimtās latviešu valodas Kaspars Āboliņš pārvalda angļu un krievu valodu.