Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanai

Izveidots : 18.07.2017. Atjaunots: 20.04.2018.

Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanai

                                                                    Projekta Nr.11.1.1.0/15/TP/003

 

No 2016.gada janvāra Valsts kase uzsāka īstenot projektu 

„Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanai” .

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu.

Projekta mērķis, atbilstoši MK noteikumu 485. 2.punktā noteiktajam  – nodrošināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes palielināšanu, īstenot Eiropas Savienības fondu uzraudzību un nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu sertifikācijas iestādes funkciju izpildi.

No projekta tiek segti atlīdzības izdevumi sešu ierēdņu/darbinieku slodzēm.

Tehniskās palīdzības projekta ietvaros, īstenojot darbību „Eiropas Savienības fondu uzraudzība”, Valsts kase nodrošinās:

  • efektīvu un kvalitatīvu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumā noteikto sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu;
  • savukārt, īstenojot darbību „Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana”, Valsts kase  nodrošinās tās kompetencē esošās darbības ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanai.

 Projekta kopējais ilgums ir 37 mēneši un kopējās izmaksas ir 490 000.00 EUR.