Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Valsts kases informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai

Izveidots : 18.07.2017. Atjaunots: 31.08.2023.

ERAF.jpgESkar.jpg

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Valsts kases Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta

Nr. 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/003

„Valsts kases informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai

īstenošana

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.

Latvijas valdība ar 2010.gada 24.marta rīkojumu Nr.165 noteikusi 2014.gada 1.janvāri par euro ieviešanas mērķa datumu Latvijā.

Projekta mērķis ir veikt Valsts kases specifisko informācijas sistēmu pielāgošanu darbam ar euro no šī datuma, kas nozīmē izmaiņu veikšanu informācijas sistēmu funkcionalitātē, kur ietvertas darbības ar Latvijas nacionālo valūtu – latu – tādējādi, nodrošinot informācijas sistēmu un valsts pārvaldes funkciju darbības pēctecību un nepārtrauktību arī pēc euro ieviešanas datuma.

Projekta ietvaros plānots veikt trīs Valsts kases specifisko informācijas sistēmu pielāgošanu euro:

  1. Vienotā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēma;
  2. Budžeta elektronisko norēķinu sistēma eKase;
  3. Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma ePārskati, t.sk., Finansēšanas plānu apstrādes modulis ePlāni.

Ar minētajām informācijas sistēmām Valsts kase nodrošina šādus e-pakalpojumus:

  1. ePlāni – finansēšanas plānu projektu iesniegšana un pieņemšana Valsts kasē;
  2. eKase – elektroniskas informācijas apmaiņa ar klientiem, kuriem ir atvērts konts Valsts kasē vai kuri ir saņēmuši konta rīkotāja atļauju informācijas saņemšanai;
  3. ePārskati – pārskatu, kur ietverti finanšu uzskaites dati, sagatavošana, pārbaude, iesniegšana un pieņemšana Valsts kasē.

Projekta aktivitāšu norises laiks:                 no 2013.gada 2.ceturkšņa (aprīlis) līdz 2014.gada 1.ceturksnim (martam) (12 mēneši));

 Projekts tiek īstenots saskaņā ar:            27.05.2013. noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu

Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/003/004 (S/13/234) Vienošanās pielikumu noteikumiem; 

Ar „Valsts kases informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai sistēmas koncepciju var iepazīties šeit.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:  LVL 336 400,00

Atbalsta summa          

ERAF finansējums 100% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 336 400,00 (trīs simti trīsdesmit seši tūkstoši četri simti lati, 00 santīmi);

Projekta norises vieta:                           Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga, LV – 1919;

Projekta kontaktpersona:                        Antra Lange

Valsts kases

Informātikas departamenta Informācijas tehnoloģiju attīstības daļas vadītāja

Tālr. 6 7094 373

e-pasts: antra.lange@kase.gov.lv