Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Avanss par finanšu aktīva atsavināšanu

Izveidots : 02.08.2019.

Kalkulatoru izmanto, lai aprēķinātu saistības par avansā saņemto atlīdzību par amortizētā vērtībā uzskaitīta finanšu aktīva (līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi, prasības, aizdevumi) atsavināšanu pirms aktīva izslēgšanas no uzskaites, piemērojot efektīvās procentu likmes metodi. Kalkulatoru var izmantot, ja visi maksājumu periodi ir vienāda garuma.

Amortizēto vērtību aprēķina valūtā, kurā saskaņā ar līgumu paredzēti norēķini, un pārrēķina euro, izmantojot valūtas kursu saistību un izdevumu atzīšanas dienā.