Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Publiskās un privātās partnerības saistības

Izveidots : 04.06.2019.

Kalkulatoru izmanto, lai aprēķinātu publiskās un privātās partnerības saistību amortizēto vērtību bilances datumā, ja maksājums paredzēts vēlāk nekā gadu pēc bilances datuma. Amortizēto vērtību aprēķina, diskontējot nākotnē paredzamos maksājumus ar efektīvo procentu likmi, lai līguma darbības laikā vienmērīgi atzītu procentu izdevumus. Kalkulatoru var izmantot, ja visi maksājumu periodi ir vienāda garuma.