Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Aizņēmuma amortizētās vērtības noteikšanai

Izveidots : 22.03.2019.

Kalkulatoru izmanto, lai noteiktu aizņēmuma amortizēto vērtību. Amortizēto vērtību aprēķina, diskontējot nākotnē paredzamos maksājumus ar efektīvo procentu likmi, lai līguma darbības laikā vienmērīgi atzītu procentu izdevumus. Kalkulatoru var izmantot, ja visi maksājumu periodi ir vienāda garuma.