Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2001.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 28.06.2017.
Valsts kopbudžets
 

Paskaidrojums Latvijas Republikas 2001.gada pārskatam par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Vispārējs raksturojums Latvijas Republikas 2001.gada pārskatam par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Pārskats par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 2001.gadā

Skaidrojums pārskatam par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 2001.gadā

1.pielikums Konsolidētā kopbudžeta izpilde 2001.gadā

2.pielikums Kopsavilkums par valsts budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2001.gadā

Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2001.gadā

Skaidrojums valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam 2001.gadā

3.pielikums Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2001.gadā

4.pielikums Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2001.gadā

5.pielikums Informācija par valsts budžeta iestāžu debitoru - kreditoru parādu saistībām 2001.gadā

6.pielikums Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoru - kreditoru parādu saistībām 2001.gadā

Valsts budžeta finansu bilance 2001.gadā

Skaidrojums valsts budžeta finansu bilancei  2001.gadā

7.pielikums Valsts parāda saistību pārskats (1998., 1999., 2000. un 2001.gadā)

8.pielikums Valsts ārējā parāda 2001.gada pārskats

9.pielikums Pārskats par valsts saņemto aizdevumu galalietotājiem 2001.gadā

10.pielikums Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2001.gadā

11.pielikums Izziņa par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu atlikumiem 2001.gada 31.decembrī

12.pielikums Valsts ārējā parāda, aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze (2002. - 2006.gadam)

13.pielikums Valsts izsniegto galvojumu 2001.gada pārskats

14.pielikums Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz 2001.gada 31.decembri

15.pielikums Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2001.gada 31.decembri