Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Aizdevuma amortizētās vērtības noteikšanai

Izveidots : 22.03.2019.

Kalkulatoru izmanto, lai noteiktu aizdevuma amortizēto vērtību un procentu ieņēmumus. Amortizēto vērtību aprēķina, diskontējot nākotnē paredzamos maksājumus ar efektīvo procentu likmi, lai līguma darbības laikā vienmērīgi atzītu procentu ieņēmumus.

Kalkulatoru var izmantot, ja visi maksājumu periodi ir vienāda garuma.