Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Būtiskuma līmenis 2019. - 2023.gadā

Izveidots : 16.06.2023. Atjaunots: 08.02.2024.

Valsts kases noteikto būtiskuma līmeni izmanto:

  • iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumiem, izvērtējot kļūdas būtiskumu euro sākot ar 2019.gadu;
  • konsolidētajā gada pārskatā iekļaujamu koriģējošu un nekoriģējošu notikumu pēc bilances datuma izvērtēšanai sākot ar 2019.gada pārskatu;
  • gada pārskata un konsolidētā gada pārskata posteņu izmaiņu skaidrojumiem, nosakot izmaiņu būtiskumu, ja izmaiņas ir lielākas par 10%, sākot ar 2019.gada pārskatu.

Būtiskuma līmeni aktualizē katru gadu.

Kļūdu labojumiem līdz pārskata gada 30.aprīlim piemēro iepriekšējā gadā noteikto būtiskuma līmeni.

 

Kļūdu labojumiem

Būtiskuma līmeni piemēro tajā periodā, kurā atklāj kļūdu.

Piemēram, 2020.gada 3.martā atklāj kļūdu 2016.gada aprēķinos. Vērtējot kļūdas būtiskumu, izmanto 01.05.2019. - 30.04.2020. periodam noteikto būtiskuma līmeni kļūdu labojumiem. Ja kļūda 2016.gada aprēķinos tiks konstatēta 2020.gada 5.jūlijā, tad izmantos būtiskuma līmeni, kas noteikts periodam 01.05.2020. - 30.04.2021.

Būtiskuma līmeni piemēro katrai kļūdai (piemēram, aktīvam noteikta nepareiza sākotnējā vērtība) un pēc ekonomiskās būtības vienādām kļūdām (piemēram, kontu grupai norādīta nepareiza nolietojuma likme), kuras atklātas un iegrāmatotas norādītajā periodā.

2019 / 2020 01.01.2019. - 30.04.2019.
01.05.2019. - 30.04.2020.

Rīgas pilsētai 487 500 EUR

2020 / 2021 01.07.2020. - 30.04.2021.

Siguldas novada pašvaldībai 12 500 EUR

2021 / 2022 01.05.2021. - 30.04.2022.

Ropažu novadam 3 750 EUR

Neretas novadam 2 000 EUR

2022 / 2023 01.05.2022. - 30.04.2023.

Valsts kase (ikgadējais) 4 737 500 EUR

Valsts ieņēmumu dienests (ikgadējais) 2 625 000 EUR

2023 / 2024 01.05.2023. - 30.04.2024.

 

Finanšu pārskata skaidrojumiem

2019 / 2020 01.05.2019. - 30.04.2020.

Rīgas pilsētai 4 875 000 EUR

2020 / 2021 01.07.2020. - 30.04.2021.

Siguldas novada pašvaldībai 125 000 EUR

 

2021 / 2022 01.05.2021. - 30.04.2022.

Ropažu novadam 37 500 EUR

Neretas novadam 20 000 EUR

Balvu novadam 75 000 EUR

2022 / 2023 01.05.2022. - 30.04.2023.

Valsts kase (ikgadējais) 47 375 000 EUR

Valsts ieņēmumu dienests (ikgadējais) 26 250 000 EUR

2023 / 2024 01.05.2023. - 30.04.2024.

Koriģējošiem un nekoriģējošiem darījumiem

2019 / 2020 01.05.2019. - 30.04.2020.

Rīgas pilsētai 487 500 EUR

2020 / 2021 01.07.2020. - 30.04.2021.

Siguldas novada pašvaldībai 12 500 EUR

2021 / 2022 01.05.2021. - 30.04.2022.

Ropažu novadam 3 750 EUR

Neretas novadam 2 000 EUR

Balvu novadam 7 500 EUR

2022 / 2023 01.05.2022. - 30.04.2023.

Valsts kase (ikgadējais) 4 737 500 EUR

Valsts ieņēmumu dienests (ikgadējais) 2 625 000 EUR

2023 / 2024 01.05.2023. - 30.04.2024.