Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

Izveidots : 02.04.2019.

Kalkulatoru izmanto, lai aprēķinātu līdz termiņa beigām turēta ieguldījuma amortizēto vērtību un procentu ieņēmumus.

Amortizēto vērtību aprēķina, diskontējot nākotnes naudas plūsmu ar efektīvo procentu likmi valūtā, kurā naudas plūsma radīsies, un pārrēķina euro, izmantojot valūtas kursu aktīva un ieņēmumu atzīšanas dienā.

Kalkulatoru var izmantot, ja visi maksājumu periodi ir vienāda garuma. Kalkulatorā aprēķinus veic, ja līguma termiņš citiem finanšu aktīviem ir vismaz 1 mēnesis, bet noguldījuma līguma termiņš pārsniedz 90 dienas.