Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Ieguldījuma īpašuma lietošanas vērtības noteikšanai

Izveidots : 02.08.2019.

Kalkulatoru izmanto, lai aprēķinātu ieguldījuma īpašuma lietošanas vērtību, diskontējot sagaidāmās neto naudas plūsmas ar Valsts kases noteikto diskonta likmi atbilstoši valūtai, kādā radīsies naudas plūsmas.

Lietošanas vērtību euro aprēķina, izmantojot valūtas kursu vērtības samazinājuma atzīšanas dienā.