Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Aizdevumi un galvojumi

Izveidots : 21.09.2017. Atjaunots: 16.05.2023.

Aizdevumi

Valsts kase saskaņā ar Finanšu ministrijas pilnvarojumu nodrošina valsts aizdevumu izsniegšanu, apkalpošanu, uzraudzību un valsts aizdevumu atmaksas saņemšanu, sagatavo nepieciešamos līgumu projektus.

Valsts aizdevumu apjomus katru gadu nosaka gadskārtējā valsts budžeta likumā.

Valsts aizdevumu apkalpošanas ietvaros Valsts kase nodrošina:

Valsts aizņēmuma pieteikuma iesniegšana ir nodrošināta Valsts kases e‑pakalpojumu portāla sadaļā eAizņēmumi (Aizņēmumi).

Lai nodrošinātu valsts aizņēmuma pieteikuma iesniegšanas funkcionalitātes pieejamību, nepieciešams aizpildīt pieteikumu par eAizņēmumu lietošanu (Aizņēmumi), pieteikumā norādot atbilstošo tiesību grupu.

Galvojumi

Valsts kase izvērtē galvojuma pretendenta iesniegtos dokumentus un sadarbībā ar nozares ministriju sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par galvojuma sniegšanu vai atteikumu sniegt galvojumu.

Valsts kase nodrošina galvojuma un ar to saistīto līgumu sagatavošanu un virzīšanu finanšu ministram galvojuma sniegšanai un kārto galvojuma finanšu uzskaiti.

Kontaktinformācija:

Pašvaldības pieprasījumi aizdevuma līgumu, vienošanās protokolu sagatavošanai, parakstītu līgumu sūtīšana:

 • e-pasts: e-ligumi@kase.gov.lv
 • e-adrese: Valsts kases e-adreses apakšadresātu E-LĪGUMI
 • Tālr. 67094394 (informācija par pašvaldību aizdevumiem)
 • Tālr. 67094233 (informācija par kapitālsabiedrību, ostu pārvaldes, zinātnisko institūciju aizdevumiem)

Valsts kase pakalpojumus sniedz attālināti.

Aicinām izmantot pakalpojumu, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA.

Valsts aizdevuma pretendenti

Valsts galvojuma pretendenti

 • Kapitālsabiedrības (valsts >50% kapitāldaļas)
 • Komercdarbības atbalsta programmu īstenotāji

Valsts aizdevumu izsniegšanas vispārīgie noteikumi

 • Maksimālais atmaksas termiņš – 30 gadi
 • Kurināmā iegādei maksimālais atmaksas termiņš – 1 gads
 • Pašvaldības finanšu vadības nodrošināšanai aizdevumu atmaksā tā saimnieciskā gada ietvaros, kurā tika ņemts aizdevums
 • Īstenojamā projekta dokumentācijas izstrādei maksimālais atmaksas termiņš – 5 gadi
 • Pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā autotransporta iegādei maksimālais atmaksas termiņš – 7 gadi
 • Iekārtu iegādei atmaksas termiņš nepārsniedz iekārtas lietderīgās izmantošanas termiņu (amortizācijas laiku)
 • Pamatsummas atliktā maksājuma periods nepārsniedz 3 gadus
 • Valsts aizdevumu var izmaksāt (saņemt) 3 gadu laikā

Valsts aizdevumu var saņemt šādu mērķu īstenošanai

 • Pašvaldību budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai
 • Pašvaldību finanšu stabilizācijas procesa nodrošināšanai
 • Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu segšanai
 • Investīcijām
 • Komercdarbības atbalsta programmu īstenošanai
 • Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
 • Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošanai
 • Kurināmā iegādes nodrošināšanai
 • Valsts atbalsta programmu īstenošanai

Valsts galvojuma izsniegšanas vispārīgie nosacījumi

 • Maksimālais galvotā kredīta termiņš – 30 gadi
 • Minimālais galvotā kredīta apmērs – 2 845 743 EUR (izņemot saistībām, kas uzņemtas, lai nodrošinātu finansējumu tādu komercdarbības atbalstu programmu īstenošanai, kuras apstiprinātas normatīvajos aktos)
 • Galvojuma maksimālais apmērs – 80% (izņemot, ja saņemts Eiropas Komisijas saskaņojums vai galvojums ir saderīgs ar kopējo tirgu)

Valsts galvojumu var saņemt šādu mērķu īstenošanai

 • Valsts investīciju projektu realizācijas nodrošināšanai
 • Komercdarbības atbalsta programmu īstenošanai
 • Aizdevuma pirmstermiņa atmaksa bez soda sankcijām
 • Procentu likmes pārskatīšana (bez komisijas maksas)